Старецът Ефрем Аризонски: Едно е само потребно…

от Предание БГ

Спасението на нашата душа не е игра! Някой ден всеки един от нас ще се сбогува с този временен живот и ще се отправим към вечната ни обител.

Трябва да помислим: „Какво трябва да направя, за да се спася? Какво представлява моята душа? Моята душа е безсмъртна, а аз мога да умра всеки момент. Какво ще се случи тогава? Ще има съдилище. Какво ще отсъди Бог на този съд? Ще попадна или в светлината, или в мрака, с Бога ли ще бъда във вечността, или с дявола завинаги; ще попадна или в рая, или в ада – само миг ме дели от това! За това е необходимо да внимаваме над нашата душа - едничкото, което е потребно…