Старецът Юстин (Първу): Молете се да не бъдете измамени!

от Предание БГ

Най-големият грях в наше време е небрежността. Молим се небрежно, каем се небрежно, ако въобще го правим. Ще дойде време, когато само онези, които имат Божият Дух ще могат да знаят що е добро и зло. Човешкият ум сам по себе си няма да може да направи разликата. Ще има големи измами и само Светият Дух ще ни дава способността да се спасим.

Молете се да не бъдете измамени! Единствено чрез молитвата можем да придобием Светият Дух. Ако не се молим, оставаме в нашата леност, продължаваме без покаяние и напълно ще загубим Светият Дух и Неговите напътствия.