от Архимандрит Рафаил (Карелин)

Съвременното човечество е поразено от тежка болест, която може условно да бъде наречена „хронична умора на душата”. Проявите на този недъг са многообразни, но при него е налице един общ симптом – човек е нещастен, уморен от живота, живее по инерция, струва му се, че скита из мъртва лунна долина, не знаейки къде и защо. Kоя е причината за това заболяване, което преминава в епидемия и заплашва да порази с духовен СПИН нашата планета?

Прочети още
от Лимасолски митрополит Атанасий

Съвременният човек често сам разрушава връзките с другите хора. Всичко това е резултат от живота в грях и от неправилното му устроение.

Преди не съществували такива средства за предвижване и общуване, с каквито разполагаме днес. И много хора, които живеели на голямо разстояние помежду си (според тогавашните мерки) и желаели да посетят свои познати и роднини, полагали немалко усилия. Пътували най-често пеша. В Националния музей в Ларнака ми направи впечатление, че всички древни скулптури имат необичайно яки, развити нозе. Преди хората преодолявали пеша огромни разстояния. И когато срещнели свой роднина или приятел, го прегръщали, целували, т.е. нямайки възможност да го виждат често, искрено се радвали на срещата с него. Ако той скърбял поради нещастие, те споделяли мъката му, както е казано: „Плачеха заедно с плачещите и се радваха заедно с радващите се”. Оставяли госта за продължително време у дома си, споделяйки с него хляба си. Общуването с друг човек им доставяло радост.

Прочети още
от Свети Никодим Светогорец

Замисли се над един дар, чиято скъпоценност става видна, когато в теб се съчетаят три неща: осъзнаване на величието на дара, любов към Този, Който ти го дава, и осъзнаване на ползата от дара. Тези три чудни неща показват дара, подаван в Тайнството Божествена Евхаристия. Замисли се за величието на този дар.

Бог, като сътвори света, ни дарува изключително много неща. Първо, дарува ни самите нас, привеждайки ни от небитие, за да съществуваме като сътворени по Негов образ и подобие. Дарува ни безбройните Си творения – небесни и земни – не само невеществени и духовни, но и материални – за да се грижим за тях. Сътвори за нас небето, земята и всичко в тях. А още по-велик дар стана Боговъплъщението, при което Бог Слово се съедини с човешката природа, за да направи човека бог по благодат.

Прочети още
от Предание БГ

Дяволът не се бои нито от нашия ум, нито от нашето знание. При него те са по-големи. Той не се бои даже от нашите добродетели. При него те са по-големи. Само една от тях той няма и тя го убива, а нас ни спасява. Коя е тази добродетел? … Веднъж, след като бях постигнал нещо, гордо отидох при моя старец. Той, като ме видя, веднага разбра, че съм се подхлъзнал и без да дочака какво ще река, ми каза:

Прочети още
от Предание БГ

Да, ангелите не се молят за себе си. По същия начин се моля за хората, за Църквата и за тялото на Църквата. Щом започнеш да се молиш за Църквата, тогава се освобождаваш от страстите… В момента, когато прославяш Бога, душата ти се успокоява и освещава от божествената благодат. На това изкуство искам да ви науча.

Прочети още