Ако животът ни сияше...

от Предание БГ

Не би имало нужда от проповед, ако животът ни сияеше.

Св. Йоан Златоуст