Смиреният отнася Св. Писание към себе си

от Предание БГ

Смиреният човек, живеещ духовен живот, когато чете Св. Писание, отнася всичко към себе си, а не към другия.

Св. Марк Подвижник