от Свети Никодим Светогорец

Господ ни възлюби, както подобава на Божественото Му величие, а ние предпочетохме пред Него гнусни наслади, макар те да бягат от нас като сянка. Както казва блажени Августин: «Бог те избавяше от много беди. Когато ти се заблуждаваше, Той те насочваше към правилния път. Когато ти недоумяваше, Той те учеше. Когато ти скърбеше, Той те утешаваше. Когато ти отпадаше духом, Той те укрепваше. Когато ти падаше, Той те повдигаше. Когато ти стоеше, Той те подкрепяше. Когато ти вървеше, Той те водеше. Когато ти идваше при Него, Той те приемаше. Когато ти спеше, Той те пазеше. Когато ти викаше към Него, Той се навеждаше да те слуша”. А ние Го възнаградихме за всичко това с нечувана неблагодарност.

Прочети още
от Пътят на отците

Въпрос от енориаш. Как да се избавя от стари навици?

Отговор на свещеника. Както змия не може да съблече старата си кожа, ако не пропълзи през тясна дупка или улей, така и ние не можем да съблечем старите си навици в грехове и греховната дреха на ветхия човек, ако не ходим по тесния и прискърбен път на въздържанието и самоотричането.

превод от руски: Красимир Симеонов

Прочети още
от Пътят на отците

Въпрос от енориаш. Как да се избавя от разсейване на мислите по време на молитва?

Отговор на свещеника. Като се молиш с уста, моли се и с ум, т.е. устремявай ума към силата на думите на молитвата. Ако поради немощ или вражески прилог по време на молитва се увлечеш по размисъл за някакъв предмет, щом забележиш непредпазливостта си, съкрушено въздъхни към Господ и с голям плам усили вниманието си към молитвата. Винаги постъпвай така и ще усетиш полза. Постоянството и будността на ума привличат в душата особени дарове на благодатта.

превод от руски: Красимир Симеонов

Прочети още
от Пътят на отците

Въпрос от енориаш. С какво да предпазвам душата си от пристрастие към тленни неща?

Отговор на свещеника. С благоговейно и благодарно размишляване за даруваното чрез благодатта величие на душата ти и голямата й ценност в Божите очи. Представи си като на картина обширността на земята и безпристрастно разгледай веществата, които я изпълват – колко нищожни ще ти се сторят те в сравнение с достойнството на човешката душа, свещенотайнствено възведена от Божието човеколюбие до степен на равноангелно съвършенство. От това ще видиш, че всяко нещо е крайно малоценно пред високото благородство на християнската душа. Каква полза за човека – казва нашият Господ – ако придобие цял свят, а повреди на душата си? (Мат. 16:26) А щом е така, помисли, че несравнено по-лошото не е достойно да бъде обичано повече от по-скъпоценното и несравнено по-доброто, т.е. тленното вещество не е достойно да бъде обичано повече от нетленната и безсмъртна душа. Ето защо правилната любов към душата ни налага ревностно да се стремим към духовни дарби и блага, полезни за нашето спасение, а не да се увличаме от пристрастие към земни неща, неможещи да наситят безсмъртната душа.

Прочети още
от Предание БГ

Подвизавайте се умерено, според даруваните ви сили и мяра и ще се спасите. Не посягайте към по-голямото, в дълбините на океана плуват акули и те ще ви изядат. Мъдростта се състои в това да знаете своята мяра и да не възлагате на себе си по-голям труд, но и да не изпълнявате по-малък. Подвизавайте се за благословение и спасение - в подвижничество. „Царството небесно бива насилвано, и насилници го грабят" (Мат. 11:12).

Прочети още