Св. Григорий Палама: Словото Божие стана човек, за да…

от Предание БГ

Слово Божие стана човек, за да ни покаже висотата, на която ще ни изкачи;

за да не се възгордяваме, че сме преодолели поражението, борейки се сами;

за да е истински в своите две естества Посредникът, нагласяйки всяко от естествата към съответното му;

за да разруши веригите на греха;

за да очисти заразата, тясно свързана с плътта;

за да покаже Божията любов към нас;

за да покаже в каква дълбочина на злото сме попаднали щото да се нуждаем от въплъщението на Бога;

за да ни бъде пример за смирение, приемайки плътта и страданията, смирение, което е лекарство изцелително за гордостта;

за да ни покаже, че нашата природа е сътворена блага от Бога;

за да стане Начало и Уверител във възкресението, заличавайки отчаянието;

за да превърне човеците в синове на Бога, правейки ги причастни на божественото безсмъртие, след като стана Син Човечески и преобразува смъртността;

за да се яви, че естеството на човека бе сътворено по образа на Бога, най-високо от всички твари, защото сродството му с Бога беше толкова, че да може да се съедини с него в една ипостас;

за да почете плътта - тази смъртната, за да не предпочете човекът възгорделите се духове, които се считат за божествени поради безплътието и очевидното им безсмъртие;

за да разделените по естество хора с Бога, след като стана двоен посредник по природа.

Какво повече да кажа? Ако не беше се въплътило Словото Божие, не би се показал Отец истински Отец, не би се показал истински Син Синът, не би се показало, че е плод от Отца Светият Дух; Бог не би бил в същност и ипостаси, но би бил някаква природа, която се открива в творенията.