ИЗЦЕЛЕНИЕТО НА СЛУГАТА НА КАПЕРНАУМСКИЯ СТОТНИК

on 07 Юли 2014