от доц. д-р Николай Гочев

Митрополит на Калаврита и Егиалия

Амвросий (Ленис)

Отворено писмо 

до всесветейшия архиепископ на Константинопол и Вселенски Патриарх

Господин Вартоломей

Във Фенер

Егион, 25 април 2017

Тема:

Благодатният Огън и „църквите“

 

Всесветейши,           

Долуподписаният, един всеокаян епископ на православната Църква и същевременно недостоен и трижди окаян Ваш брат в Христа, се осмелява да издигне гласа си и да се обърне към Ваше Всесветейшество, за да предложи на вниманието Му доказателствени елементи, според които решението за „църквите“ напроведения в Крит Велик (?) Събор вече беше тържествено отхвърлено от Основателя  на нашата Църква, възкръсналия ни Спасител – Иисус Христос!

Откъде черпя смелост? „Защо толкова дързост?“ - може би ще се запитате. И тъй, с дълбоко уважение, но и с дръзновение Ви отговарям. Моята смелост аз черпя:

Прочети още
от Пътят на отците

Като чувстваме нашата слабост и трудността на възложеното ни дело, но и тежестта на отговорността ни пред повече от хилядогодишната, но и скорошна светогорска изповедническа традиция, усилно призоваваме закрилата на Покровителката на нашето Свято Място Света Богородица и на Светите Светогорски Отци, като знаем, че обосновката на каквато и да било богословска позиция трябва да произтича от преживяването в Светия Дух на апостолската Традиция на Църквата, което имаха светите и богоносни Отци, и в което и ние с Божията благодат се стремим да участваме.

Прочети още
от Доц. Николай Гочев

На 26-ти ноември м.г. комисия от представители на пет светогорски манастира (Кутлумуш, Ксиропотам, Симонопетра, Ставроникита, Григориу) са представили на Свещения Кинотис (ръководния орган на монашеската република) позиция относно окончателните документи на Критския събор, както им е било възложено от Кинотиса през май 2016-та. Това становище е станало и официалната позиция на Света Гора относно резултатите на събора.

Прочети още
от Предание БГ

В будизма средства и път към спасението ("марга") по описанието на С. Чатерджи и Д. Дата са:

1. Правилните възгледи. Незнанието се смята за главна причина на нашите страдания. Ако се отстранят условията, пораждащи нещастията, ще се прекратят и страданията. Правилните възгледи представляват приемане и правилно разбиране на "четирите благородни истини", формулирани от Буда:

1) Животът в света е изпълнен със страдания;
2) Има причина за тези страдания;
3) Страданията могат да бъдат прекратени;
4). Съществува път, водещ към прекратяването на страданията.

Прочети още