Монах Симеон Атонски: Избралият Христовата Любов не се бои от изкушенията

от Предание БГ

Животът – това не е нито вчера, нито утре, а онова, което преживяваме точно тази минутка.
Онзи, който започва да живее, веднага започва да умира...

Част от хората умират в ранна възраст, без да са достигнали зрелост. Други, пораснали, умират от разпуснатост и под действието на страстите, в търсенето на наслаждения. Има и още една част, която достига старост, изгубена в мисли и желания и даже не забелязва, че животът е изминал по-бързо, отколкото са предполагали.

И само единици избират да достигнат до благодатта. Защо са толкова малко?

- Защото у хората е по-силна привързаността към суетния живот, към помислите, желанията и страстите и към наслажденията.

Този, който е избрал благодатта на Христовата Любов, не се бои от изкушенията, нито от вътрешните – помислите, желанията и страстите, нито от външните – войните, пожарите, земетресенията, болестите, тъй като помислите, желанията и страстите нямат силата да противостоят на благодатната сила на такава Любов, а нещастията и бедите и даже заплахата от смърт не могат да предизвикат страх в сърцето, което е изпълнено с благодат.

Защото притежаващият благодат се е причислил към безсмъртния Живот на Царството Божие, освободил се е от игото на смъртта  и е избрал вечния Живот, усилва се в Господа и в мощта на силата Му (Еф. 6:10).