Слово за душевна полза - от свети Климент Охридски

Братя,

Трябва да се погрижим в този кратък живот за спасението си. Нека се боим от нашия Господ, като се надяваме да получим онези неизказани благословения и небесния живот при ангелите и Бога, онази неизразима слава и оня светъл чертог, в който пребивава Църковният Жених заедно със своя Отец и със Светия Дух.

Ние чухме какво възвестяват евангелистите за тези неща. Докато сме живи, нека се вслушваме и да изпълняваме. А какво ли говори апостол Павел? Често  да отиваме в Църквата. Да плачем и да се разкайваме за предишните грехове и да се молим да не паднем отново в тях. Не знаем кога ще връхлетят безбройно множество пламенни ангели, за да грабнат нашите души, щом някой не е направил никога нещо добро. Нека бъдем божии угодници, приветливи към човеците; да оставим на земята добър спомен; да пристъпим добре към небесата. Нека бъдем истински християни, а не само по име. Нека отдадем цялото си тяло на Бога, като го отнемем от дявола. Преди всичко да докосваме земята с главата си пред Него, а не да се заканваме с нея на нашите братя; с очите си да леем сълзи пред Него, а не със скверни очи да гледаме на чуждото благополучие; ръцете си благого-вейно да издигаме към Него и да ги простираме, за да даваме добър дар; не „овце да даваме, а волове да отнемаме“, не „десеторно да отнемаме, а едно от две да даваме“. А и стомаха си нека въздържаме от много храни. Със сърцето си да въздишаме; с душата си да се трогваме. Колене често да – прекланяме в молитва. С нозете си да тичаме към църква, както Петър и Йоан – към гроба Господен, и заедно с тях да станем участници в Небесното Царство – в оня светъл ден, когато ще дойде Справедливият Съдия върху облаци, носен от огнени ангели, украсявайки със светли венци своите светии, а изгаряйки с огнен пламък грешниците. Тогава Той ще разкрие глъбините на сърцата чрез прозрението на своята мъдрост и ще отдели майки от дъщери, синове от баща, братя от братя, съпрузи от съпруги, и изобщо ще отдели езичниците, както козлета от агънца. Тогава ще се разплаче от тъга всяка душа, пропуснала времето за покаяние. Справедливият съдия ще каже: „Вие, които Аз много търпях, идете от мене, проклети, във вечния огън!“ И пак ще каже: „Дойдете вие, благословените от моя Отец, наследете Царството, приготвено за вас от сътворението на света!“

Дано всички ние получим това Царство заради молитвите на света Богородица и на всички светии. Амин!