Да имаме жива вяра

от Предание БГ

Жива вяра в Бога и всичко Божествено и светло: в Божията правда и истина, в Божията любов и благост, в Божието величие и всемогъщество - вяра в доброто у себе си и у другите, в победата на доброто над злото, - вяра в успеха на всяко добро дело. Вярата е тайнствената спасителна връзка, която ни свързва с първоизточника на живота – Бога и с всичко добро в тоя свят. Без нея не е възможен никакъв истински духовен живот. Вярата, ведно с любовта, е най-съвършенният дар и най-великата сила на човешкия дух.

 Неврокопски митрополит Борис