от Предание БГ

Преданието – това е самият Спасител

И все пак, няколко десетилетия след своето написване, писменото Евангелие се разпространява из цялата Римска империя. Но наред с автентичното, се разпространявали и гностическите евангелия. В такъв случай как следва да се различава истинското от измамливото?

Тук се натъкваме на истинско чудо: когато през ІІ-ІІІ в. различни хора от Църквата, в различни краища на империята правят списък с истинските евангелия, всички посочват именно четирите, които и ние познаваме. Как е възможно това? Тогава е нямало нито сравнителен анализ, нито лингвистичен или пък компютърен – и въпреки това, винаги безпогрешно били посочвани именно тези четири евангелия. Несъмнено, това е чудо, удивително действие на Светия Дух. Това се случва защото Църквата познава истинския Христос, а именно Преданието, което тя е получила.

Прочети още
от Предание БГ

Помнете това!

“Това станало, когато моят отец бе още жив,” си спомня И.М. относно своя разговор с батюшка Лаврентий. “Ние бяхме крайно бедни, не можехме да дойдем на себе си след разрушенията на войната. Аз отидох да видя стареца Лаврентий и да му поискам благословията, за да мога тайно да нося подрасник [свещеническо расо, което се носи под дрехите]; но той ми каза: “Не всички, които са в света, ще изчезнат; нито пък всеки в манастир ще бъде спасен! Разбираш ли? Не е дошло още време.”

Прочети още
от Предание БГ

Кога и защо се появява Евангелието

Евангелието се появява в определен контекст: когато започват да се разпространяват лъжливи сведения за Спасителя, когато се появяват първите секти. Преди всичко това са гностически секти, които съчетавали в себе си елементи от всевъзможни религиозни традиции и откъси от разни учения. Техните привърженици се интересували от всякакъв вид тайни и мистерии. И когато техните основатели подучули нещо за новата религия, за новия Божествен учител от Иудея – а това е Изтока, екзотиката, това винаги е някак интересно – те започнали за въвеждат в своите учения Христа.

Прочети още
от Предание БГ

Често можем да чуем как псевдо-библейски сектанти заявяват, че „ние живеем по Писанието, ние сме библейски християни, а вие, наричащите себе си православни, постоянно се обръщате към някакво си Предание, а ето че още Иисус изобличавал преданията на старците, имащи по това време образа на фарисеите. Става така, че вие, осланящите се на Преданието, сами себе си наричате фарисеи“. Този модел, който противопоставя Писанието на Преданието, се усеща почти навсякъде, когато става въпрос за грамотно организирана противосектанска полемика. Поради това нека се опитаме да изясним какво представлява Преданието.

Прочети още
от Пътят на отците

Знанието довежда до Бога, полузнанието отдалечава от Него. Полузнанието е бич на нашето време: именно то създава това, което и се нарича предразсъдък.

Св. Лука Войно-Ясенецки

Прочети още
от Предание БГ

Има истории, които трябва да прочетем. Има хора, чиито живот и дела би трябвало да познаваме, и не защото така е постановил някой, а заради нас самите – за да почерпим вдъхновение и сили от тях, и, за да се запитаме какво осмисля нашия живот.

Такава е историята на неврокопския митрополит Борис (Неврокоп – старото име на Гоце Делчев). История, която, ако бе претворена във филм най-вероятно би накарала мнозина да възкликнат, че подобен сценарий е абсолютно нереален.

Прочети още
от Предание БГ

За да разбираме ясно и еднозначно това, за което се каним да говорим, е необходимо най-напред да дадем определение на понятието магия: магията е съвкупност от начини за свързване и взаимодействие с нисшата, демоничната област на духовния свят.

Прочети още
от Пътят на отците

Никога не е имало, няма, няма и да има безпечално място на земята. Безпечално място може да има само в сърцето, когато Господ е в него.

Прочети още
от Отец Кънчо Кабадийски

Това е история, разказана в първо лице единствено число за един човек, който никога не е вярвал в Бога, и как благодарение на Бога живее своя втори живот, като вярващ.

Прочети още
от Предание БГ

От разказите на З.В. Жданова:

„1942 година… В Москва имаше глад. Тежко беше и на нас с майка ни. Началникът ми предложи да замина заедно с домакина в командировка в Рязан, за да обменя някои неща за продукти. Аз отказвах: „Не умея, няма да успея, страхувам се.“ Майка ми Матрона ми каза: "Замини, замини, не се бой, всичко ще свършиш и на Божии криле ще прелетиш обратно вкъщи! Аз ще се моля за теб“.

Прочети още
от Предание БГ

Скръбта на светците прилича на облаци, през които сияе слънцето на утехата.

Прочети още
от Предание БГ

Човек притежава такава сила, че може да предава доброто или злото на окръжаващата го среда. Тези неща са много деликатни. Нужно е голямо внимание. Необходимо е да имаме положителна нагласа спрямо всичко. Дори един поглед или въздишка влияят на хората около нас. И даже най-малката проява на гняв или обида причиняват вреда. Трябва да имаме доброта и любов в душата си, за да можем да ги предаваме. Нужно е да сме внимателни, да не задържаме в себе си огорчение към онези, които ни причиняват вреда, а по скоро да се молим за тях с любов. Необходимо е винаги мислите ни да са преизпълнени с любов и винаги да мислим добро за другите. Вижте например св. Стефан, първият мъченик. Той се молил: Господи, не зачитай им този грях. Нужно е да вършим същото.

Прочети още
от Предание БГ

Молитвата се основава на вярата: вярвам, че има Бог, пред Когото изричам молитвата си; има Вседържител, Който държи на дланта Си цялото творение и дава различни видове гласове на тварите, за да общуват помежду си, а Сам Той няма нужда от никакъв глас; надявам се, че молитвата ми стига до Него, или – казано по-точно - направо от сърцето преминава в Неговите уши. Както и кореспонденцията на сина с неговия баща или с майка му, с братята и сестрите му, на бащата с децата му, на приятеля с приятелите му, когато са отдалечени едни от други, също се основава на вярата. Те са уверени, когато пишат писмата си, че онези хора, на които пишат, ги има и са живи; надяват се, че писмената беседа ще стигне до тях, ще извика в душите им съответни на споделените в писмото представи, мисли, чувства и че те ще откликнат на писмото съобразно неговото съдържание. Така и в живота за много неща ние се ръководим от вярата и надеждата: а още повече по отношение на духовния свят трябва да ходим до време с вяра, а не с виждане (2 Кор. 5:7).

Прочети още
от Отец Кънчо Кабадийски

Неотдавнашните събития – свалянето на руския самолет от турците – накараха много гърци да си припомнят пророчествата на преп. Паисий Светогорец, в които се говори за съдбата на Турция и Константинопл се казва в сайта „Гръцки репортер".

Прочети още
от Предание БГ

Един човек имал трима приятели. Двама от тях той обичал много. Той бил готов да пожертва всичко в името на тяхното приятелство. Можел да стои буден цяла нощ само и само да им се хареса. За първия си приятел той работел ден и нощ. Той толкова го обичал, че много често дори не му оставало време да се нахрани.

Той също така бил отдаден напълно и на втория си приятел. Когато отварял портфейла си, хората можели да видят снимки на този приятел. Когато го срещал, той бил изпълнен с радост. Обичал да прекарва времето си с него.

Заедно с тези двама приятел той имал и трети. Него не обичал особено. От време на време се сещал да го посети. Твърде рядко правел нещо приятно за него. Неговата компания били – почти винаги – първите му двама приятели.

Прочети още
от Предание БГ

Движат се неизброимо множество звезди, планети, астероиди, метеори и комети. От движението на ветровете, от потоците вода, от триенето на спускащите се ледници, от колебанията в температурата, от прибоя на вълните се променя лицето на Земята. Чрез мощното движение на подземните вулканични сили се създават нови планински хребети и земни пропасти.

Прочети още
от Предание БГ

Любов и милост

—Вие знаете, че „Бог е любов“. Наистина, в своето Първо послание ап. Йоан пише, че който не люби, той не е познал Бога, защото Бог е любов(1 Йоан 4:8). А в Лука 6:36 е записано: И тъй, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден. Любов и милост. Следователно, това е което Бог желае да намери в сърцето на човека – любов и милост. И ако ги открие, тогава в това сърце се намира Неговото Царство.

Всеки човек трябва да се запита: Неговото Царство в мен ли е? Има ли толкова много любов и милост в мен? И ако има – и разбира се има, тъй като Бог не лъже – човек следва да се запита: какви мисли трябва да идват от ума ми, ако аз съм църквата на Светия Дух?

Прочети още
от Предание БГ

Старецът Юлиан (Лазар) наближава своята 90-та година от земното си пребиваване, осветено от непрекъсната молитва. Поради чистотата на неговото сърце, Бог му дарил отговорите на много въпроси, за някои от които дори не се говори открито. „Старецът от Продромос“, както хората с голяма почит наричат неговата света планина, е от онези духовни отци, които все по-рядко се срещат на земята: отшелник, който плаче заедно с вас за греховете ви и несъмнено лекува раните във вашата душа с мъдър съвет и молитва. Велик изпълнител на заповедите, той е един от онези хора, за които е казано: „А който изпълни и поучи, той велик ще се нарече в царството небесно“ (Мат. 5:19).

Прочети още
от Предание БГ

Господ е Премъдър Дарител. Той знае ползата за просещия и ако види, че онова, за което Го моли, е вредно или безполезно за душата му, не Го изпълнява и отказва мнимо благодеяние. Той изслушва всяка молитва и онзи, чиято просба не изпълнява, получаваот Него такъв спасителен дар, какъвто и онзи, чиято просба бива изпълнена.

Прочети още
от Пътят на отците

- Ваше високопреосвещенство, в събота е Задушница. Умее ли българинът да почита паметта на мъртвите, особено в консуматорското общество, в което живеем?

- Старите българи повече са почитали паметта на мъртвите, защото са вярвали повече в това, че когато човек напусне този свят, остава жив, но на едно друго, по-добро място. Но и днес много християни отиват на църква и на гробище, за да се помолят за душите на починалите и да раздадат за Бог да прости.

- Разяснете обаче дали трябва да се оставя храна на гробовете, редно ли е? Много се спори по този въпрос.

Прочети още