Проповедта на Христовото Евангелие е велико и крайно трудно дело, защото трябва да проповядваш не само със слово, но и с целия си живот, с цялото си същество, с всичките си дела, с изпълняването на всички заповеди Божии, даже най-малките, понеже така е казал нашият Господ Иисус Христос: "...който наруши една от най-малките тия заповеди и тъй поучи човеците, той най-малък ще се нарече в царството небесно; а който изпълни и поучи, той велик ще се нарече в царството небесно" (Мат. 5:19).

Прочети още

- Как да говорим с другите, за да имат те духовна полза?

- Най-поучителните думи за ближния са практически – примерът на нашия живот. Св. Исаак Сирин казва същото: „Езикът на делата е едно нещо; красивите думи без дела – друго.“ като после добавя: „Многото думи без дела са като художник, който рисува картини на вода по стената, но не е способен да утоли жаждата си".

- Отец Клеопа, може ли добродетелен християнин да спаси семейството си и селото си, чрез светия си живот?

- Как да не може? Колкото повече добродетелни християни има в света, в дадена страна, в дадена общност, толкова повече страната или общността ще бъде пазена от опасности, войни, смут, глад и всички видове зло. От друга страна, колкото по-малко са Божиите избраници, толкова по-силни ще са възпитателните „удари“ от Бог. Попитали един светец: „Един човек може ли да спаси един град?“, „Може,“ отговорил светецът. „Пророк цар Давид е пример. Това, което Бог е казал, че заради раба Си Давид, няма да изостави Йерусалим“.

- Един мирски посетител попитал: „Отец Клеопа, скарах се с един човек и много пъти го молих за прошка, но той не иска да ми прости. Какво мога да сторя, за да се помиря с него?

- Повече не му говори, недей го и злослови пред другите. Но се моли на Бога за него и му прости от все сърце. След време гневът ще се потуши, както огънят изгасва без дърва.

Прочети още

Обичай бедните и им състрадавай, та и ти да бъдеш помилван от Бога.

Не изобличавай скърбящите в сърцето си, за да не бъдеш наказан със същата пръчка, и когато започнеш да търсиш някого, който би те помилвал, да се окаже, че него го няма!

Помни, че ти също носиш тяло от пръст и прави добро на всички без изключение.

Прочети още

Така се възнесъл на небето Този, Който съдържал небето в Себе Си. Всеки, който носи ада в себе си, ще свърши в ада, но този, който носи небето в своята душа, ще се възнесе на небето. И наистина, никой не може да се възнесе на небето освен този, който има небето вътре в себе си; и никой не може да свърши в ада освен онези, които имат ада вътре в себе си. Подобното се привлича от подобното и се обединява с подобното; но отхвърля това, което не е подобно на него. Материята се подчинява на духа в степента, в която човешката душа е изпълнена с Божествения Дух; и законите на природата са послушни на нравствените закони, които управляват света. Тъй като Господ Иисус Христос е пълнотата на Светия Дух и съвършенството на нравствения закон, Нему се покорява всичката материя – целият физически свят, с всички закони на природата.

Прочети още

Веднъж бях сам в стаята си в Кутлумуш и си четях християнска книга за духовния живот. Внезапно почувствах желание да се опитам да се помоля като християнин, за да разбера по какво се различава молитвата от медитацията. Тогава не знаех нищо за молитвата и как да се моля, въпреки че имах много познания за медитацията. Реших просто да коленича и да  поговоря на Христос. В края на краищата бях сигурен, че Христос е добър човек и че нямам причина да се страхувам от него, без значение дали е велик йога или нещо друго. 

Прочети още

И да узнаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните във всичката пълнота Божия. (Еф. 3:19)

В този живот не бях открил и капчица истинска любов или някой, който истински да ме обича, заради това което съм. Всеки си имаше причина да ме обича. Жените обичат мъжете, заради привлекателното лице, красивото тяло и хубавите очи. Но ако ми се беше случил инцидент, в който да загубя крайник или лицето ми  да се обезобрази, никоя жена не би останала до мен, въпреки че аз ще съм си пак аз, същият човек. Никоя жена не ме обичаше истински, нито дори се интересуваше от моята човешка същност, по-скоро жените бяха заинтригувани от външността ми. А мъжете около мен ме обичаха, заради ума ми, идеите ми и знанията ми, но дори и да не бях образован, аз пак щях да съм си аз.

Прочети още

„Как да ви наречем светии? Херувими ли, защото на вас почива Христос. Серафими ли, защото непрестанно Го прославяте…“. Така Светата Църква възпява най-прекрасните сред синовете човешки, докосвайки ни до тайната на светостта и благочестието. Тази тайна Църквата разкрива пред нас в своите богослужебни последования, жития и възхвали, като ни води по стъпките на Божиите угодници, чертае пред нас техния жизнен път, показва ни прекрасните цветя на добродетелите, опитното богопознание и близостта до Бога и в молитвената красота и поетична изящност на свещените текстове ни увещава към подражание. И съвсем естествено душата желае да види местата, украсени от подвизите на тези небесни човеци и земни ангели, да се докосне до техните мощи, да изпроси молитвата им пред Престола Божий.

Прочети още

Помня, когато на екраните излезе филмът на Мел Гибсън „Страстите Христови“, той оказа огромно въздействие върху много, особено нецърковни, хора. Един мой познат отиде да гледа филма в кино салон, а после разказваше, че младежите, които както обикновено преди прожекцията си били приготвили пуканки и разни напитки, за да прекарат приятно времето, до самия край на филма не могли да сложат в уста и трошица. Всички в оцепенение проседели мълчаливо през целия филм. Известни са случаи на обръщане към вярата, на кръщение на хора след гледането на този филм.

Прочети още

Печатът на дълбоко смирение и мълчаливост лежал върху преславния Вход на нашия Господ Иисус Христос в Йерусалим. Нямало гърмеж на фанфари и тръби и само необикновеното приветствие „Осанна във висините, благославен е Идещият в име Господне“ огласявали въздуха.

Йерусалим бил препълнен с народ, дошъл отвсякъде за великя празник Пасха. От хиляди уста на уста се предавала веста за изумителното, никога нечувано  чудо, извършено от Господ Иисус Христос в недалечна Витания. По една Негова дума възкръснал и излязъл от гробната пещера обвитият в погребални пелени Лазар, умрял преди четири дена и, разбира се, започнал вече да се разглага. 

Прочети още

Горко на нас В този страшен ден! Би трябвало ние да се радвамe, когато слушамe това, а ние скърбим, тъжим и се вайкамe. Нима само аз един изпитвам такова чувство, а вие се радвате, като слушате това ? Аз се обхващам от някакъв ужас, когато говорят за това, и горчиво плача и въздъхвам от дълбочината на сърцето си. Обаче не това мe смущава, но онова, което след това се казва за Девиците, за скрития в земята получен талант, за лукавия раб.

Затова именно аз плача, като си представям, от каква слава ще се лишим, от каква надежда за блага, и при това съвършено и завинаги, ако поне и малко не се потрудим. Ако даже и голsм да беше трудът и тежък законът, и в такъв случай би трябвало всичко да изпълним.

Прочети още

 

На вечернята

Слава на Господи возвах, глас 6

Седеше Адам срещу рая и, оплаквайки своята голота, ридаеше: "Горко на мен, повярвалия на лукавата измама, ограбения и от славата отделен! Горко на мен, който бях оголен и сега съм в смущение! Но, о раю, повече няма да се насладя на твоята красота, не ще видя вече Господа и моя Бог и Създател; защото в земята ще отида, откъдето бях взет. Милостиви, Щедри, зова към Теб: Помилвай ме, падналия!

Прочети още

Агиографският замисъл в творбата фокусира на следващо място идеята за апостолското служение в Православната Църква като дивно откровение в човешката история на Божия Промисъл за спасението на света. То е изключително преди всичко по своето пряко назначение – не просто да съедини небето с земята, но да низведе небето на земята, да я озари с божествената светлина и нетварните енергии на Св. Дух, да открие пред човека пътя за обновлението на неговата природа и за преодоляването на нейната тварна ограниченост чрез приобщаването към абсолютното битие на Бога. 

Прочети още

Всяко нещо има своята причина, начало и основание, а самосъщностната Причина, безначалното Начало и вечното Основание на всичко съществуващо е Бог. Той е „същност и първото благо” (PG37: 945). От Него зависи битието на тварите, в Неговия промисъл те се движат и съществуват, Неговата красота и премъдрост възвестяват. Творението в своето великолепие и съвършенство неволно удивлява ума и възхищава сърцето, защото по своя замисъл то е незамлъкващ химн, вечно възгласяща се проповед за величието и любовта на Твореца (Пс. 18:1-2). Знанието, което разумните твари получават в училището на вселената, е напълнено с тайнствено съдържание – то е познание за Самия Бог, Който е отвъд всяка интелектуална рефлексия и разсъдъчни категории. Постижима ли е тази тайна, тайната на богопознанието, има ли път към нея, къде е началото, кой е пределът и това, което е отвъд него, къде се крие причината за Сътворението? Отговорът на тези въпроси задава идейния регистър на богословския дискурс в началните редове на Житие Методиево.

Прочети още

Ще ви попитам, братя, какво е нужно човек да стори, за да се отрече напълно от света? Какво ще ми кажете в отговор? Ще ми кажете: "нужно е да стане монах". Да, така е, братя, съгласен съм с вас, но въпреки всичко, по моему, това не е достатъчно; нужно е и нещо друго. Какво е то?

Прочети още

- Ваше Високопреосвещенство, какво трябва да си пожелаем на Рождество Христово?

- На Рождество Христово ангелското славословие, с което е възпят новородилият се богомладенец Господ Иисус Христос, е било "Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение". Ние, хората, много искаме на земята да има мир, а не войни. Да се разбираме, да има взаимна любов, зачитане и уважение. Когато славословим Бога не само на думи, а и на дела и се стараем да изпълняваме неговите евангелски заповеди, тогава действително ще настъпи мир и благоволение, което наистина е най-скъпото нещо за земния живот. Знаете колко хубаво е общуването с човек, от когото струи мир и любов, и колко трудно е с такъв, който внася разпри и дрязги. Така че нека празникът Рождество Христово ни донесе мир, любов, благоволение, надежда, радост, търпение. И с Божия помощ да знаем, че Господ, който се е родил, заради нас е готов и във всичко друго да ни помогне, ако търсим неговата помощ.

Прочети още

Тази, Която в древността предвъзвести пророческият лик... Мария Богооткровица, с вяра да възхвалим: днес се въвежда в Святая Святих, за да се възпитава за Господа. (Икос на утренята)

Днес, братя, почитаме тържествения спомен за Въвеждането в храма на Пресвета Богородица.

Прочети още

Как да възпитаваме децата си по християнски

Коренът на всяка добрина е сърцето на човека; в Библията е казано, че от него излизат и добри, и зли помисли. Следователно да бъде образован само умът, това е малко, а трябва повече да се образова сърцето. “Блажени са - казва Господ в светото Евангелие - чистите по сърце, защото те ще видят Бога” (Мат. 5:8). Виждате ли? Чистите по сърце, а не високите по ум, ще видят Бога, което означава - повече да се грижим за сърцето. И действително: каква полза от умния, ако има зло сърце? А човек простосърдечен и да не е много умен, но понеже е добър, то с него може да се живее. 

Прочети още

Не унивай. Не мисли за лошото! Господ е редом с теб. Той всичко вижда. Той е милостив и ще те помилва, Той и сега е милостив към теб, макар и да си болен и опечален. Той изпитва твоето мъжество. Изпитва вярата и надеждата. Бие всеки син, който приема, - говори апостолът (Евр. 12:6), който сам много пъти бил бит. Юдеите ми удариха пет пъти по четиридесет удара без един, три пъти са ме с тояги били, веднъж - с камъни, три пъти съм корабокрушение претърпял (2 Кор. 24-25).

Прочети още

Веднъж при отец Йоан Крестянкин дошъл важен млад човек, випусник на духовната академия и, след като се представил, между другото заявил:

- Аз съм богослов!

Отец Йоан твърде много се удивил и запитал:

- Как – четвъртият!

Прочети още

- Геронда, вчера Вие ни казахте, че сте чувствали всички хора, с които се се срещали в миналите дни, свои братя. Какво представлява духовното родство?  

С всички хора ни сме братя по плът. Всички ние сме братя, всички – раби на Бога. А ние вярващите, освен това, сме и по благодат Божии деца, изкупени с Божествената Кръв на нашия Христос. В духовния живот ни сме родственици по плът в Адама и родственици по дух в Христа.

Прочети още