от Пътят на отците

Нека изследваме старателно и често житията на светците. Да обичаме светците. Да ги почитаме. Да им подражаваме. Да търсим тяхното застъпничество. Да се сприятелим с тях. Да ни подкрепят в нашето безсилие. Да не ни оставят да се разочароваме от своите немощи. И те са имали много трудности. Не се обезсърчили. Никога не се предали в духовната борба.

Старец Моисей Светогорец

Прочети още
от Предание БГ

Един е човешкият съд и друг - Божият. Господ казва чрез Пророка: както е далеч изток от запад, тъй и пътища са по-високо от вашите пътища, и мислите Ми от вашите мисли (Срв. Ис. 55:9).Според човешкото мнение пътят на спасението като че ли би трябвало да бъде гладък, тих и мирен, а според словото на Евангелието този път е прискърбен и тесен. Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята, казва Господ, не мир дойдох да донеса, а меч (Мат. 10:34), за да разделя боголюбивите от сластолбивите и смиреномъдрите от обичащите света. Изобщо нашето спасение, по думите на преподобния Петър Дамаскин, е между страха и надеждата, за да не бъдем самонадеяни и да не се отчайваме, а с блага надежда и упование на Божи­ята милост и помощ да се стараем да прекарваме живота си в изпълнение на Божиите заповеди.

Прочети още
от Предание БГ

Душата, която е предала себе си на Божията воля, не се бои и не се смущава от нищо. За всичко, което се случва, тя казва: така иска Бог.

Прочети още
от Предание БГ

ПОВИКВАНЕТО НА АПОСТОЛ ПЕТЪР

Когато учителят е славен, тогава ученикът е послушен и уверен в успеха на своето учение; когато учителят е ревностен, тогава той жъне плодовете на своя труд, когато ученикът се отличава с усърдие, тогава той така високо цени ръководството на своя учител, че счита занятията си с него за по-скъпо от всичко.

Прочети още
от д-р Николай Гочев

Мнение на доц. д-р Николай Гочев, преподавател по гръцка античност в Катедрата по класическа филология към СУ, по въпроса за превода на термина καθολική ("съборна" или "вселенска") в Символа на вярата.

Прочети още
от Предание БГ

Пишеш, че си пропаднал. Твоите приятели са те изоставили. Едни извръщат глава от теб, други ти се подиграват. Само вярата в Бога те крепи да не полудееш или да не извършиш зло над себе си. Пропаднало е състоянието ти, не си пропаднал ти!

Прочети още
от Предание БГ

Сред църковните празници има три, които са посветени на светиите Господни, които по своята значимост се открояват от останалите, посветени на различни светци и се числят към големите празници на Църквата Христова. Тези празници прославят Божията грижа за нашето спасение.

Прочети още
от Предание БГ

Жива вяра в Бога и всичко Божествено и светло: в Божията правда и истина, в Божията любов и благост, в Божието величие и всемогъщество - вяра в доброто у себе си и у другите, в победата на доброто над злото, - вяра в успеха на всяко добро дело. Вярата е тайнствената спасителна връзка, която ни свързва с първоизточника на живота – Бога и с всичко добро в тоя свят. Без нея не е възможен никакъв истински духовен живот. Вярата, ведно с любовта, е най-съвършенният дар и най-великата сила на човешкия дух.

Прочети още
от Предание БГ

Братонавистничаството приготвя веч почва за Антихриста. Дяволът създава разцепления между людете, за да бъде по-удобно да бъде приет Антихрист, когато дойде. Никой, обаче, от рабите Христови - и тук и навсякъде, гдето живеят - да не пристъпва към врага. Апостол Павел ни в дал ясен белег за Антихриста в следните думи: “Никой да ви не прелъсти по никой начин; защото оня ден не ще настъпи, докле първом не дойде отстъплението и се не открие човекът на греха, синът на погибелта, който се противи и се превъзнася над всичко, що се нарича Бог, или светиня, за да седне като бог в Божия храм, показвайки себе си, че е бог. Не помните ли, че, още когато бях при вас, ви говорех това? И сега знаете онова, що го задържа да се открие той в свое време. Тайната на беззаконието вече действува, само че няма да бъде извършена, докато се не отдръпне оня, който я задържа сега, - тогава и ще се открие беззаконникът, когото Господ Иисус ще убие с дъха на устата Си, и чрез блясъка на Своето пришествие ще изтреби тогова, чието явяване, по действие на сатаната, е с всяка сила и с поличби и лъжливи чудеса, и с всяко неправедно прелъстяване ония, които загиват, задето не са приели любовта на истината за свое спасение." (2 Сол. 2:3-10).

Прочети още
от Предание БГ

Помни, радост моя! Човекът с изпълнено с благодарност сърце никога не изпада в нужда.

Прочети още
от доц. д-р Николай Гочев

Митрополит на Калаврита и Егиалия

Амвросий (Ленис)

Отворено писмо 

до всесветейшия архиепископ на Константинопол и Вселенски Патриарх

Господин Вартоломей

Във Фенер

Егион, 25 април 2017

Тема:

Благодатният Огън и „църквите“

 

Всесветейши,           

Долуподписаният, един всеокаян епископ на православната Църква и същевременно недостоен и трижди окаян Ваш брат в Христа, се осмелява да издигне гласа си и да се обърне към Ваше Всесветейшество, за да предложи на вниманието Му доказателствени елементи, според които решението за „църквите“ напроведения в Крит Велик (?) Събор вече беше тържествено отхвърлено от Основателя  на нашата Църква, възкръсналия ни Спасител – Иисус Христос!

Откъде черпя смелост? „Защо толкова дързост?“ - може би ще се запитате. И тъй, с дълбоко уважение, но и с дръзновение Ви отговарям. Моята смелост аз черпя:

Прочети още
от Предание БГ

Когато българският народ изпадна в най-тежко състояние под двойното петвековно гръко-турско робство, тогава Бог издигна преподобни Паисий Хилендарски, който написа своята забележителна "История славянобългарска" и чрез нея вдъхна народностно съзнание и сили у българския народ, изтръгна го от неговото отчаяние и постави начало на българското възраждане.

Прочети още
от Предание БГ

Ако молите за нещо Господ и Той се бави да ви чуе, не скърбете, защото не сте по-мъдри от Него.

Прочети още
от Предание БГ

Молитвата е първото дело в християнския живот. Молит­вата е възникване в сърцето на благоговейни чувства към Бога. Начини за възпитаване у себе си на молитвен дух.

 Господ благоволи да нарича сърцето Свой храм, където ние влизаме мислено, предстоим пред Него и възхождането ни към Него е като благовонно кадене на тамян. Нека да се научим как да постиг­нем това!

Като се приготвяте да отидете в храма, вие, разбира се, се молите. И като се молите тук, навярно след това и вкъщи не оставяте молитвата си. Затова е излишно да ви говоря за задължението ви да се молите, щом като се молите; но мисля, че никак не е излишно да ви посоча две-три правила за това как да извършвате молитвата, ако не за да ви науча, то за дави напомня. Делото на молитвата е първото дело в христи­янския живот.

Прочети още
от Предание БГ

Има едно единствено избавление от Божия гняв - покаянието; то скрива грешника от отмъщението и наказанието.

Прочети още
от Предание БГ

1. Съобразно нашите телесни сили.

Здравите трябва непременно да постят. Ако не пазят поста, съгрешават.

Постът не се налага на немощните. Това определя 69-то правило на св. Апостоли. То ясно говори: "Освен ако някой не е възпрепятствуван от болест". Постът не бива да бъде убийствен за тялото, а за страстите. И когато казваме "болест", трябва да разбираме истинска болест, а не да престъпваме заповедта заради дребни неразположения, които никога не липсват у човека: "Не можеш да постиш цялата св. Четиридесетница, защото си болен? Пости поне минималния брой дни, които позволява здравето ти" - говори св. Василий Велики.

Прочети още
от Предание БГ

Молете се за вашите врагове, за онези, които ви злословят, които ви кълнат, преследват и нараняват. Това е от първостепенно значение, защото не им ли простим, то и Бог няма да ни прости.

Прочети още
от Предание БГ

Чрез осъждането на ближните, което днес извършва човек, демонско лукавство помрачава неговата мисъл. Той започва мислено да се съблазнява от всичко (т.е. намира у всекиго нещо осъдително), а самия себе си оневинява с особено оправдание (не само че оправдава себе си, но за своя грях обвинява другите), като всичко приписва на съблазънта на другите.

Прочети още
от Предание БГ

Много е важно, когато в дома има човек, който се моли. Молитвата призовава над дома Божията благодат - това чувстват всички обитатели на дома, даже онези, чиито сърца са охладнели. Непрестанно се молете.

Прочети още
от Предание БГ

Душо моя. защо се бавиш? Възпей и славата на Духа! Не дели в мисъл Този, Който не е изключен по естество. Ние с трепет почитаме и великия Дух: Той е мой Бог, чрез Него аз съм познал Бога: Той сам е Бог и мен в настоящия живот ме прави бог. Той е Всемогъщ; Той е раздавач на даровете: Той е предмет на песнопение за чистите небесни и земни хорове; Той е подател на живота; седи на превисок престол; изхожда от Отца; Той е Божия сила; Той е самовластен; Той не е Син - защото един е благият Син на единия Всеблаг Бог; но Той не е отделен от невидимото Божество, защото е единосъщен и равночестен!

Прочети още