от Предание БГ

Предварително ви моля, не се сърдете. Искам да ви уко­рявам. Искам да ви укорявам за това, че сте се обърнали към езическите обичаи и вместо към Бога сте започнали да прибягвате към бесовете. Това не са само гръмки думи, а е самата истина!

Прочети още
от Предание БГ

Събрание на злите духове

Столицата била на около десет часа път от селото. Не за пръв път Страти отивал там. Той. познавал добре пътя и се надявал до вечерта да пристигне, но без да разбере се отклонил от пътя и неочаквано се озовал в една непроходима и непозната гора. “Чудно нещо, казал си, къде ли се намирам?” Помъчил се да намери пътя, но вместо това още повече се объркал, докато най-сетне се намерил в един странен и съвсем пуст дол... Нямало никакви признаци, които да показват, че там са живели или минавали хора и животни. Навсякъде царяла мъртва тишина. “Къде съм? - попитал се Страти отново. - И как се озовах тук?” При това той продължавал да върви и навлизал във все по-диви места. Изведнъж, отдалече забелязал едно старо продълговато здание. “Там ще потърся убежище - казал си. - Явно, това е някаква воденица. Но кой ли идва в тази пустиня да мели жито? Кой знае!” Като стигнал до мястото, забелязал, че наистина било воденица, но изоставена преди много години. Тя била съвсем срутена. Нито врата имала, нито прозорци. “А сега, накъде? Да си ида ли? Но къде да ида? Тук ще остана и всевишният Бог нека ми помага." Избрал си едно място, прекръстил се и седнал да вечеря, а навън вече съвсем се било мръкнало.

Прочети още
от Предание БГ

Страти

Преди много години в едно село на име Куцохори в Гърция се случило следното:

В него живеел героят на нашия разказ, който се казвал Страти. Той имал съпруга на име Пагона и три деца: Стамат, Атанас и Трендафила. Страти, както повечето куцохорци, бил земеделец. Имал едно лозе, една нива и около сто маслинени дървета, които обработвал и така издържал семейството си. Живеел сиромашки, както всички земеделци, но бил доволен: “онзи е богат - казвал той, - който с малко се задоволява”. Той бил честен, работлив и преди всичко набожен и благочестив мъж. Христос винаги бил в сърцето му и Светият Дух на устните му. Всяка неделя и на празник отивал в църква пръв и излизал последен след светата литургия. През останалото време от неделния ден сядал в дома си, четял Евангелието и! житията на светиите, както и други богоугодни книги. За него това било интересно и поучително, а неговите съселяни отивали в селската кръчма и прекарвали деня в пиянство и безобразия.

Прочети още
от Предание БГ

Тропар на св. Иоан Предтеча, гл. 2

Паметта за тебе, праведния с похвали, Господен Предтеча,
е доволно свидетелство, че си се показал, наистина, изсред пророците най-почитания,
понеже си се сподобил да кръстиш в струите Проповядвания,
при това пострадал за истината, възрадван, си благовестил на намиращите се в ада Явилия се в плът, взел греховете на света и дарувал нам велика милост.

Прочети още
от Предание БГ
Чествувахме Рождество Христово както е редно, със звездата се движихме, с Вълхвите се поклонихме, с пастирите бяхме озарени, с ангелите славословихме със Симеона приехме обятия Родения, с престарялата Ана се изповядахме пред Бога.
Всичко това стана благодарение на Този. Който дойде между Своите като странник, за да прослави странника! Сега празнуваме друго Христово деяние, друго тайнство. Не мога да скрия духовното си удоволствие и добивам Вдъхновение да проповядвам като Йоана, макар и да не съм предтеча, обаче съм от пустинята. Христос се просвещава - да се озарим и ние с него! Христос се кръщава - да влезем и ние с Него и с Него да излезем! Иисус се кръщава -  много неща разкрива това тайнство.
Прочети още
от Предание БГ

Преподобномъченик Онуфрий се родил през 1786 г. в Габрово, Великотърновска епархия, от благочестиви и знатни родители. (Баща му Дечо по-късно приел монашество под името Даниил в същия Хилендарски манастир на Атон, гдето се подвизавал тогава синът му). На детето при Светото кръщение било дадено името Матей. Когато поотраснал, пратили го в българско училище, гдето добре се учел. Когато бил вече на 17 години, веднъж родителите му го наказали за някакво немирство, и той от лекомислено честолюбие заявил в присъствието на турци, че ще приеме мохамеданската вяра. В подобни случаи турците веднага грабвали далия такова обещание и извършвали над него обреда на мохамеданското обрезание. За да не станело това, родителите му го скрили и може би го изпратили в Троянския манастир "Св. Богородица", гдето до наши дни се запазило предание, че преподобномъченик Онуфрий тук е започнал монашеския си подвиг и тук приел първото си монашеско подстрижение с името Манасий.

Прочети още
от Предание БГ

Хората, които не разбират духовните основи на онова, което става в света, съдят за човешките дела много повърхностно, разделят дейността на човека на явно греховна, зла и на добра, похвална само по външното й проявление, като се стараят да прекарат между едната и другата някаква приблизителна граница, основавайки се на най-неопределени, неустойчиви мерки за доброто и злото по законите на света. Светът сам в себе си не притежава онази истина, която да може да му открие истинската цена на нещата: само един закон дава ясно определение за това какво е грях, какво е благо, кое какво е - това е евангелският закон. По някои въпроси законите на този свят се опитват да приличат на християнските закони - но това е само външно: на дело там всичко е другояче.

Прочети още
от Смилен Янакиев

Словосъчетанието "православен фундаментализъм", освен, че е кухо, без аналог в действителността, е и подвеждащо. То ни води до това да поставяме Православието в една мисловна плоскост с исляма ("ислямски фундаментализъм"), протестантсвото ("протестантски фундаментализъм"), политиката ("ляв и десен фундаментализъм"), финансите ("монетарен фундаментализъм") и др. под.

Православието не е една от "сферите на обществения живот", макар да влияе върху тях. То не е система от идеи (идеология), макар да създава идеи. Не е общество или човешка общност, макар да включва в себе си такава. Не е част от културата, макар да създава култура.

Православието е Църквата, която е Богочовешка, земно-небесна, йерархична и евхаристийна. Тя е една, света, съборна и апостолска. Тя е поставена върху основата (фундамента), който е Христос. Тя е Тяло, чийто Глава е Христос.

Прочети още
от Предание БГ

Владико Господи Боже наш, извор на живота и безсмъртието, създател на всички видими и невидими твари! Ти положи времената и годините в Твоя власт и с премъдрия и всеблагия Твой промисъл управляваш всичко. Милостиво приеми тая наша благодарност и молба от нас, Твоите недостойни раби, в Твоя небесен жертвеник и добросърдечно ни помилвай.

Прочети още
от Предание БГ

Въпрос: Защо Православната Църква е толкова категорично против хомосексуализма? Не говоря за гей парадите; самата аз не виждам смисъл в тях, макар че съм жена, която живее с друга жена. Защо да сме по-различни? Защо да сме по-греховни от останалите? Ние също сме човешки същества. Защо са тези отрицателни емоции? Благодаря.

*   *   *

Прочети още
от Предание БГ

Всеки ден вие полагате грижи за тялото си, за да го запазите в добро състояние. По същия начин трябва да храните ежедневно сърцето си с добри дела. Тялото ви живее с храна, а духът – с добри дела. Не отказвайте на душата си, която ще живее вечно, онова, което давате на тленното си тяло.

Прочети още
от Предание БГ

Велика противница на истината, влачеща днес мнозина към гибел, е прелестта. Чрез нея в душите на духовно ленивите се е възцарило тъмно невежество, отделящо ги от Бога, така че те не знаят има ли Бог, Който ни просвещава и подбужда към деятелност, или пък вярват в Него само (теоретично) чрез непотвърдено в практиката слово, не на дело. Такива хора приписват свидетелствата за Бога само на древните, като изключват Неговото присъствие и явяване в тяхното съвремие. Свидетелствата за Бога от Свещеното Писание те приписват на други автори, които не са истинските (оспорват автентичността им- б. пр.), като по този начин хулят Името Му. Изясняват Писанията само чувствено, да не кажем по юдейски, като съвсем отричат дейното познание на благочестието. Те отхвърлят пробуждането и преобразяването на душата още тук чрез силата на възкресението, а самите те безумно се стремят да се „упокояват” в гробовете. С такъв вид духовна прелест са свързани три страсти: неверие, коварство и нехайство. Те се пораждат една друга и взаимно се поддържат. Неверието е учител на коварството, а коварството е спътник на нехайството, което води до пълна леност. Или обратното - нехайството поражда коварство, коварството е майка на неверието, тъй като всеки коварен е и неверен, а неверният няма в себе си боязън от Бога. От липсата на страх Божи произлиза нехайството - майка на духовната небрежност, поради която не се трудим да постигнем доброто, а вършим най-различни злини.

Прочети още
от Предание БГ

- Ваше Високопреосвещенство, читателите ни помнят от предишни Коледи вашите интервюта - човешки достъпни слова, които споделяхте с тях пред нашия колега Николай Москов.

- В интервютата с покойния Николай Москов словата бяха топли, искрени и по човешки достъпни най-вече благодарение на него. Той беше един много талантлив, прекрасен, честен журналист, достоен християнин.

Прочети още
от Предание БГ

Тропар на празника, глас 4

Твоето рождество, Христе Боже наш,
озари света със светлината на познанието.
Защото в него онези, които служеха на звездите,
от звездата се научиха да се покланят на Тебе, Слънцето на правдата,
и да познават Тебе, Изтока от висините.
Господи, слава на Тебе!

Прочети още
от Предание БГ

Преп. Наум Охридски бил най-младият от учениците на светите братя Кирил и Методий, в гр. Девол, Македония, наставлявал в Христовата вяра, там се подвизавал и починал в 910 година. Мощите му са източник на изцерения.

Преп. Наум Охридски умрял на 23 декември 910 година, когато се и празнува неговата памет. Но навярно поради това, че тогава е зимно време, а при това и Рождественски пост, още от дълбока древност Охридската архиепископия, закрита като самостоятелна през 1767 година, установила 20 юни като ден за по-тържествено чествуване на неговата памет.

Прочети още
от Предание БГ

Теософското учение в България е едно прискърбно явление на нашето време. То се разпространява у нас повече от десетина години и, както изглежда, е успяло вече да създаде свои по-големи или по-малки гнезда почти във всички главни градове на отечеството ни. Прикрито под маската на едно религиозно движение в духа на старото уж християнство, то всъщност е една много опасна религиозна секта, която се стреми да подбие християнството в самите му основи; негова цел е да върне съвременното културно човечество към най-грубите езически суеверия, култивирани някога на Изток - в Египет, Индия, Асирия, Вавилон и Персия. Водичате на теософските общества както у нас, така и в чужбина, са хора душевноболни, истерични жени, страдащи от халюцинации и обладани от така наречената "мания религиоза", ала не са малко между тях и обикновените шарлатани и мошеници.

Прочети още
от Предание БГ

На всички им се иска да живеят! Животът на всички им е мил. А откъде идва животът? От единия Бог! А иска ли ни се да умираме? Иска ли ни се вечно да се мъчим или не? О, не, не! И един час мъчения понякога е непоносим, а какво ли е да се мъчим вечно? А към вечен живот водят вярата, правдата, покаянието, добродетелта, самоотвержението, умъртвяването на страстите. А да живеем, и то да живеем вечно, иска ли ни се? Как да не ни се иска! Тогава да се каем и поправяме незабавно. Да викаме на помощ Господа Бога! Той е близо до нас, както майката е близко до кърмачето.

Прочети още
от Предание БГ

Богоносецът св. Игнатий е първият свети Отец и Учител на Църквата, както и първият след апостолите Велик богослов на православното учение. Истинността, непосредствеността и увереността в словата му говорят за един наистина апостолски мъж.

Прочети още
от Предание БГ

Интервю на отец Георги Максимов с бившия наркозависим Кирил Ахмедов - част първа прочетете тук

Отец Георги: И да те освободи от греха и зависимостта. Споменахте, че Господнята молитва ви е помогнала по специален начин.

Прочети още
Dog