от Предание БГ


Литургията на свети Йоан Златоуст се извършва през цялата година, освен в дните, през които е предвидено да се извършва света Василиева или света Преждеосвещена литургия.

През Великия пост света Златоустова литургия се извършва във всички съботи (освен Велика събота), на вход Господен в Йерусалим и в дните (освен Велики петък и Велика събота), в които се падат празниците Сретение Господне и Благовещение.

Прочети още
от Предание БГ

Пазете се от лъжата, защото тя прогонва страха Господен.

Прочети още
от Предание БГ

В будизма средства и път към спасението ("марга") по описанието на С. Чатерджи и Д. Дата са:

1. Правилните възгледи. Незнанието се смята за главна причина на нашите страдания. Ако се отстранят условията, пораждащи нещастията, ще се прекратят и страданията. Правилните възгледи представляват приемане и правилно разбиране на "четирите благородни истини", формулирани от Буда:

1) Животът в света е изпълнен със страдания;
2) Има причина за тези страдания;
3) Страданията могат да бъдат прекратени;
4). Съществува път, водещ към прекратяването на страданията.

Прочети още
от Предание БГ

О, света всеблажена майко Ксения!

Застъпи се с твоите свети молитви пред нашия Всемилостив Спосител за нас, недостойните и грешните.

Прочети още
от Предание БГ

А ти пробвай, поживей внимателно поне един ден, като набюдаваш себе си. Какъв си ти в отношенията си с хората? Първоначално опознай себе си, а след това опитай да живееш, като се съпротивляваш на греха. Ще разбереш колко е трудно това; и когато го проумееш, ще се научиш на снизхождение към човешките немощи и никого няма да осъждаш.

Прочети още
от Предание БГ

Слушали сте още, че бе казано на древните: "клетва не престъпяй, а изпълнявай пред Господа клетвите си".Аз пък ви казвам: да се не кълнете никак: ни в небето, защото е престол Божий; ни в земята, защото е подножие на нозете Му; ни в Иерусалим, защото е град на великия Цар; ни в главата си се кълни, защото не можеш направи ни един косъм бял или черен. Но думата ви да бъде: да, да; не, не; а каквото е повече от това, то е от лукавия. Слушали сте, че бе казано: "око за око, и зъб за зъб". Аз пък ви казвам: да се не противите на злото. Но, ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата. И на тоя, който поиска да се съди с тебе и да ти вземе ризата, дай му и горната дреха. И който те принуди да вървиш с него една миля, върви с него две.(Мат. 5:33-41).

Прочети още
от Предание БГ

Най-сияйната личност всред светите предстоятели на Българската православна църква – архиепископи и патриарси – е несъмнено св. патриарх Евтимий Търновски.

Той се родил около 1327 година в столицата Търново и произлизал от знатния болярски род Цамблаковци. Дълбоко религиозен и с вродено влечение към богосъзерцателен живот, той се присъединил към монашеското братство на преподобния Теодосий Търновски. В Кефаларския (сега Килифаревски) манастир около 1350 година Евтимий толкова напреднал в духовния аскетически подвиг, че св. Теодосий го определил за иконом на манастира си и за свой пръв помощник, а самият той се уединил в гората на безмълвие (исихия). Там всеки ден привечер Евтимий бил длъжен да ходи с доклад, като давал знак за своето приближаване с чукане в клепало. Една вечер обаче на неговия клепален звън Теодосий не отговорил. Изплашен, Евтимий се втурнал да види какво се е случило с неговия старец. Той го видял да стои като огнен стълб в своята богосъзерцателна молитва. Това видение било от голямо значение за личната духовна опитност на Евтимий.

Прочети още
от Предание БГ

Който идва при Бога и наистина желае да бъде Христов последовател, той трябва да идва с цел да се промени, да стане по-добър и нов човек, незапазил в себе си нищо от свойственото за ветхия човек. Понеже е казано: който е в Христа, той е нова твар (2 Кор. 5:17).

Прочети още
от Предание БГ

В Закона е написано: изберете си градове, които да ви бъдат градове за убежище, където би могъл да забегне убиец, който без умисъл е убил човек;

В по-ново време, когато същото Слово на Отца, Който тогава бе говорил на Мойсей, дойде между нас, и ни даде същата заповед по следния начин: А кога ви пъдят от един град, бягайте в друг.

Прочети още
от Предание БГ

Не винаги трябва да се носим по течението

В годините на своето детство човек се чувства сякаш безсмъртен. Изпълнен е с усещането, че животът едва-що е започнал и никога няма да свърши. С течение на възрастта това чувство ни напуска. Детството остава назад, без да го забравяме, а животът продължава. И когато дойде завършекът на това продължение, идва и смъртният край на живота. Кога точно настъпва той? Не е дадено на човек да знае това. Всеки от нас тайно се надява този момент да бъде отложен максимално във времето.

Невярващите се стремят като цяло да не мислят за това, защото е твърде опечаляващо. А вярващите знаят, че настъпването на смъртния край не означава умиране на душата и че животът на душата продължава. Нещо не така опечаляващо и безпросветно. С други думи, напълно възможно е да размишляваме за смъртта и за живота, без да изпадаме в тежка потиснатост и да се травмираме душевно.

Прочети още
от Предание БГ

Преподобният Прохор Пшински по произход бил българин от благочестиви родители из областта Овче поле в Северна Македония. Той бил подарен от Бога на бездетните родители заради техните молитви и всмукал заедно с млякото на майка си и нейното високо благочестие.

Когато възмъжал, родителите му настоявали да го оженят. Но той чул веднъж в храма думите на Спасителя: "Който обича баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене", (Мат. 10:37) оставил всичко и тайно се уединил в пустинната планина над река Пчиня, близо до сегашния град Враня (днес в  република Сърбия). В една пещера, в която извирала вода, той преживял 32 години.

Прочети още
от Предание БГ

Христос побеждава - I

Христос побеждава - II

Христос побеждава - III

Христос побеждава- IV

Докторите

След като се разотишъл народът при царското семейство и Страти, влязъл дежурният адютант и казал: "Ваше Величество, дворцовият лекар и други трима от първите лекари в столицата искат разрешение да видят доктора на княгинята”.

- Нека дойдат - отговорил царят.

Прочети още
от Предание БГ

Да живее докторът на княгинята

След като Страти разказал всичко това, царят попитал:

- А сега, какво смяташ, че трябва да се направи, драги ми съветнико?

Прочети още
от Предание БГ

Изкушения и затруднения по пътя

Преди да се отправи на път, Страти застанал пред воденицата, коленичил, вдигнал ръце и очи към небето и казал: “Боже мой, Господи, Ти, Който ме удостои да чуя и науча делата на сатаната и демоните му, удостои ме и да ги разкрия за полза и спасение на всички човеци. Да, Господи, вярвам, че и това ще сториш”. След това прочел утринните молитви, благодарил от душа и сърце на Бога за всичко и тръгнал на път.

Прочети още
от Предание БГ

Предварително ви моля, не се сърдете. Искам да ви уко­рявам. Искам да ви укорявам за това, че сте се обърнали към езическите обичаи и вместо към Бога сте започнали да прибягвате към бесовете. Това не са само гръмки думи, а е самата истина!

Прочети още
от Предание БГ

Събрание на злите духове

Столицата била на около десет часа път от селото. Не за пръв път Страти отивал там. Той. познавал добре пътя и се надявал до вечерта да пристигне, но без да разбере се отклонил от пътя и неочаквано се озовал в една непроходима и непозната гора. “Чудно нещо, казал си, къде ли се намирам?” Помъчил се да намери пътя, но вместо това още повече се объркал, докато най-сетне се намерил в един странен и съвсем пуст дол... Нямало никакви признаци, които да показват, че там са живели или минавали хора и животни. Навсякъде царяла мъртва тишина. “Къде съм? - попитал се Страти отново. - И как се озовах тук?” При това той продължавал да върви и навлизал във все по-диви места. Изведнъж, отдалече забелязал едно старо продълговато здание. “Там ще потърся убежище - казал си. - Явно, това е някаква воденица. Но кой ли идва в тази пустиня да мели жито? Кой знае!” Като стигнал до мястото, забелязал, че наистина било воденица, но изоставена преди много години. Тя била съвсем срутена. Нито врата имала, нито прозорци. “А сега, накъде? Да си ида ли? Но къде да ида? Тук ще остана и всевишният Бог нека ми помага." Избрал си едно място, прекръстил се и седнал да вечеря, а навън вече съвсем се било мръкнало.

Прочети още
от Предание БГ

Страти

Преди много години в едно село на име Куцохори в Гърция се случило следното:

В него живеел героят на нашия разказ, който се казвал Страти. Той имал съпруга на име Пагона и три деца: Стамат, Атанас и Трендафила. Страти, както повечето куцохорци, бил земеделец. Имал едно лозе, една нива и около сто маслинени дървета, които обработвал и така издържал семейството си. Живеел сиромашки, както всички земеделци, но бил доволен: “онзи е богат - казвал той, - който с малко се задоволява”. Той бил честен, работлив и преди всичко набожен и благочестив мъж. Христос винаги бил в сърцето му и Светият Дух на устните му. Всяка неделя и на празник отивал в църква пръв и излизал последен след светата литургия. През останалото време от неделния ден сядал в дома си, четял Евангелието и! житията на светиите, както и други богоугодни книги. За него това било интересно и поучително, а неговите съселяни отивали в селската кръчма и прекарвали деня в пиянство и безобразия.

Прочети още
от Предание БГ

Тропар на св. Иоан Предтеча, гл. 2

Паметта за тебе, праведния с похвали, Господен Предтеча,
е доволно свидетелство, че си се показал, наистина, изсред пророците най-почитания,
понеже си се сподобил да кръстиш в струите Проповядвания,
при това пострадал за истината, възрадван, си благовестил на намиращите се в ада Явилия се в плът, взел греховете на света и дарувал нам велика милост.

Прочети още
от Предание БГ
Чествувахме Рождество Христово както е редно, със звездата се движихме, с Вълхвите се поклонихме, с пастирите бяхме озарени, с ангелите славословихме със Симеона приехме обятия Родения, с престарялата Ана се изповядахме пред Бога.
Всичко това стана благодарение на Този. Който дойде между Своите като странник, за да прослави странника! Сега празнуваме друго Христово деяние, друго тайнство. Не мога да скрия духовното си удоволствие и добивам Вдъхновение да проповядвам като Йоана, макар и да не съм предтеча, обаче съм от пустинята. Христос се просвещава - да се озарим и ние с него! Христос се кръщава - да влезем и ние с Него и с Него да излезем! Иисус се кръщава -  много неща разкрива това тайнство.
Прочети още
от Предание БГ

Преподобномъченик Онуфрий се родил през 1786 г. в Габрово, Великотърновска епархия, от благочестиви и знатни родители. (Баща му Дечо по-късно приел монашество под името Даниил в същия Хилендарски манастир на Атон, гдето се подвизавал тогава синът му). На детето при Светото кръщение било дадено името Матей. Когато поотраснал, пратили го в българско училище, гдето добре се учел. Когато бил вече на 17 години, веднъж родителите му го наказали за някакво немирство, и той от лекомислено честолюбие заявил в присъствието на турци, че ще приеме мохамеданската вяра. В подобни случаи турците веднага грабвали далия такова обещание и извършвали над него обреда на мохамеданското обрезание. За да не станело това, родителите му го скрили и може би го изпратили в Троянския манастир "Св. Богородица", гдето до наши дни се запазило предание, че преподобномъченик Онуфрий тук е започнал монашеския си подвиг и тук приел първото си монашеско подстрижение с името Манасий.

Прочети още