Митрополит Йеротей (Влахос): Критският събор не може да натрапва своите решение

от Пътят на отците

Един от участниците в Критския събор, известният богослов и църковен писател, митрополит Йеротей (Влахос) излезе с доклад от двадесет страници, в който коментира ситуацията около събора в Крит. В частност владиката разказва защо е отказал да подпише документа „Отношенията на Православната Църква с останалия християнски свят“. Agionoros.ru публикува най-важните тезиси в доклада на владиката:

1. Митрополит Йеротей смята, че е все още рано да се съди под какво название Критският събор ще влезе в историята. Неговият статус и авторитет ще зависи от това дали ще бъде признат от Църковната пълнота.

Главните съдии на събора ще бъдат тези, които са достигнали Божествено просвещение и придобили Христов ум. „Съборът е длъжен да бъде изразител на живота и съзнанието на Църквата, т.е. на опита и богословието на светците, които и съдят за правомислието на събора. Да си спомни думите на свети апостол Петър: „Нима не знаете, че светиите ще съдят света?“ (1Кор. 6:2).

2. По мнението на владика Йеротей текстът „Отношенията на Православната Църква с останалия християнски свят“ не е зрял и се нуждае от по-нататъшна доработка. „Неговото подписване ще провокира различни проблеми в бъдеще“.

Даденият документ не определя „кой е и кой не е част от Църквата, какво представляват сами по себе си отпадналите от Едната, Свята, Съборна и Апостолска Църква, не прокарва граница между Православната Църква и ереста“.

3. Навпактският митрополит е видял в случилото се на събора елементи на релативизъм, в частност на така наречената „теория на клоните“ (звучало мнението, че е станало разделение на християнството и християнството се е разкъсало, „както се разкъсва расо на клирик“ (!) и всички се стремят към единство. Звучало и мнението, че всички християни обладават обща отличителна черта – действително кръщение (т.е. „кръщелното богословие“).

4. Владиката се изказва против решението да се предостави на Поместните Църкви правото да прилагат принципа на икономията по въпросите за поста и брака. Временните облекчения постепенно могат да бъдат узаконени и еднообразието в православната аскеза, нравственост и канони да бъде изгубено.

5. В заключителната част на своята статия митрополит Йеротей осъжда прозвучалите на Критския събор твърдение, съгласно които „неговите решения ще бъдат задължителни за всички Поместни Църкви“. В отличие от Вселенските събори (предписващи за всички, които не приемат техните решения, прекъсване на общението и отлъчване от Църквата) Критският събор не може да натрапва своите решения на Поместните Църкви, които не са взели участие в него.

източник: pravoslavie.ru