Бачкият епископ Ириней: Не подписах документ с еклизиологична двусмисленост и на места съмнително съдържание

от Пътят на отците

Бачкият епископ Ириней, който взе участие в събора на Крит в състава на делегацията на Сръбската Православна Църква, поясни на страниците на гръцкия портал Romfea.gr защо е отказал да подпише документа "Отношенията на Православната Църква с останалия християнски свят".

По този начин владика Ириней потвърди информацията, че е бил един от неподписалите този документ.

"Не подписах документа "Отношенията на Православната Църква" с останалия християнски свят" - пише епископ Ириней, - защото епископите, членове на събора, имаха право да се изказват, но нямаха право на глас. На събора вместо приетото от апостолите и заповядано от светите отци правило "един мъж - един глас" действаше друго правило: "една автокефална църква - един глас". С други думи, имат право на глас само Предстоятелите на Поместните Църкви".

От това правило, по неговото мнение, произтича следното:

1. Съборът става не Институт на едното и единно Църковно Тяло, но парламентарно подобие, състоящо се от самостоятелни и самодостатъчни Църкви.

2. Събранието на Предстоятелите на Църквите действаше на практика като събрание на папи.

3. Преднамерено или не, но съборът се умалява до нивото на събрание на Предстоятелите на Поместните Църкви, които просто имат разширена свита.

"Следователно - заключава владика Ириней, - разликата между православните архиереи и инославните наблюдатели на събора се заключаваше само в това, че първите можеха да говорят, докато вторите седяха и мълчаха: нито едните, нито другите не решаваха каквото и да било".

Единственото, което е могъл да направи владиката, е да не подпише текстът, който не изразява неговото убеждение.

"Но най-главната причина, поради която не подписах документа, е неговата еклизиологична двусмисленост и съмнително съдържание в някои места, които касаят границите на еретическите учения" - обяснява Бачкият епископ Ириней.

източник: pravoslavie.ru