Сръбската Православна Църква иска отлагане на събора.

от Пътят на отците

Св. Синод на Сръбската Православна Църква разпространи съобщение относно предстоящия Всеправославен събор, като приветства неговото свикване, но също така недоумявайки относно неговия истински статут в Православния свят. По-конкретно, Синодът подчертава следните 5 момента:

1. Предварително определеният регламент ограничава съборността на Събора и оставя малка място за свобода в Св. Дух.

2. Ограничаването на броя на участниците и правото на гласуване е неоснователно.

3. Тъй като въпроса за общението между Автокефалните Църкви е жизнено важно за работата на Църквата, темата за автокефалията и начините за нейното провозгласяне трябва да бъдат дискутирани, както Сръбската Църква непрекъснато е призовавала.

4. Съборът при св. патриарх Фотий от 879/880 и съборът при св. Григорий Палама от 1351 да бъдат провъзгласени като Осми и Девети Вселенски Събори.

5. Шестте документа, одобрени за обсъждане, се нуждаят от поправки.

След решенията на Българския и Антиохийския свети Синод и в резултат на сериозни притеснения от страна на богослови, иерарси и синоди, и взимайки предвид че нито една от по-горе посочените точки не са взети предвид от Вселенската Патриаршия, Синодът на Сръбската Православна Църква оповести друго съобщение на 6 юни, изразяващо убеждението на неговите иерарси, че при това положение ще бъде трудно да се участва в Всеправославния събор и че той трябва да бъде отложен.

Целият текст на писмото може да намерите: http://www.spc.rs/eng