Света Гора Атон с официална позиция относно Всеправославния събор

от Пътят на отците

Светият Кинотис на атонската Света Гора отправи обширно послание, посветено на подготвяния Всеправославен събор. Текстът на писмото е съгласуван след многобройни съвещания и е подписан от представителите на всички атонски манастири. Посланието е адресирано до Константинополския патриарх Вартоломей, а така също в съответствие с решението на Светия Кинотис (1), копия от писмото са изпратени до всички поместни Църкви. AgiоnОrоs.ru информира читателите за основните положения в документа:

В посланието се подчертава, че използването на термина „Църква“ е допустимо само по отношение на Православната Църква: „Светият и Велик Събор“ следва да избягва употребата на термина „Църква” по отношение на инославните, като за целта следва да се използва определението „християнски доктрини и изповедания“. Съгласно мнението на Светия Кинотис, „значението на единството на Църквата се нуждае от разяснение... В единение с Църквата се намират само членовете на Православната Църква, Тялото Христово... Само към тях могат да се отнесат думите „…да бъдат едно, както (и) Ние.“ (2) Във връзка с това, предлагаме да бъдат заменени думите в параграф 5 на документа „Отношение на Православната Църква с останалия християнски свят“: „В търсене на загубеното единство на християните“ със „Завръщане към истината на отпадналите от нея (от Църквата) християни“.

Светогорците изказват и своето несъгласие с това как се провеждат диалозите между Православната Църква с инославните: „Светият Кинотис неведнъж и при различни обстоятелства официално се е изказвал срещу богословските съглашения с инославните, протестирал е срещу съвместните молитви и литургични действия (целования и т.н.)“ Атонските монаси изразяват несъгласие и с участието на Православните Църкви в Световния съвет на църквите (ССЦ).

Светогорците считат, че критерий за истинна вяра е „Съзнанието за пълнотата на Църквата“, което може да бъде изразено от отделни хора, а не само чрез Събори. 
Атонските монаси настояват, че е необходимо да се споменат съборите на Фотий Велики (879 г.) и Григорий Палама (1341 и 1351 г.), тъй като там ясно са показани „догматическите и еклесиологическите разногласия с инославните (Филиокве, тварната благодат и върховенството на папата /лат. primatus Papae/ )

Светогорците предлагат в текста на документа „Отношения на Православната Църква с останалия християнски свят“ да бъде включено и разширено описание на православната антропология и космология (на основата на учението на свети Григорий Палама).
В заключителната част на посланието на атонските монаси е посочена необходимостта от „поправка на текстовете на предсъборните документи“, така че те да изразяват мнението на цялата Пълнота на Църквата, а не да стават повод за разкол и разделение. …………

(1) Свети Кинотис (гр. ῾Ιερὰ Κοινώτης) или Протат — централен изпълнителен съборен орган на управлението на атонската Света гора, в чийто състав влизат представители на 20-те манастира на Атон. 
(2) Евангелие от Йоан (17:11)

Източник на публикацията: http://agionoros.ru/docs/2425.htm
Превод: Александър Сандев