Рождество Христово (видео проповед на митрополит Гавриил 2016

от Пътят на отците