Йеросхимонах Юлиан: Ако аз съм църквата на Светия Дух - ч.1

от Предание БГ

Старецът Юлиан (Лазар) наближава своята 90-та година от земното си пребиваване, осветено от непрекъсната молитва. Поради чистотата на неговото сърце, Бог му дарил отговорите на много въпроси, за някои от които дори не се говори открито. „Старецът от Продромос“, както хората с голяма почит наричат неговата света планина, е от онези духовни отци, които все по-рядко се срещат на земята: отшелник, който плаче заедно с вас за греховете ви и несъмнено лекува раните във вашата душа с мъдър съвет и молитва. Велик изпълнител на заповедите, той е един от онези хора, за които е казано: „А който изпълни и поучи, той велик ще се нарече в царството небесно“ (Мат. 5:19).

Той има чисто сърце, което отразява небесата подобно на огледало, благодарение на добротата на своето сърце. Когато е радостен, цялото му лице просиява. Голяма радост е да бъдеш близо до него, тъй като се чувстваш, сякаш си коленичил до дядо със снежнобяла брада, който гледа с любов към скритото в душата ти дете.

И макар да има „добро сърце и лека ръка“, както се изразява отец Арсений Папасиос относно духовните отци, той също така може да бъде изключително суров към вашите грехове щом забележи, че постоянствате в тях. Но дори и в тази негова суровост(към греха, а не към грешника!) любовта му към хората ясно проличава.

Поради чистотата на своя живот, Бог му е дал дарбата винаги да вижда (преди вас самите!) къде има „пукнатина“ в сърцето ви, мястото, през което страстите проникват в сърцето. Точно там, авва Юлиан ви учи как да се излекувате.

Заедно с трима добри приятели посетих авва Юлиан през февруари 2014 и една вечер, когато се оплаквахме за множеството земни грижи и липсата на време за молитва, старецът ни отговори по следния начин:

Обожение

- Виждам, че хора като вас са много заети и вероятно имате много за споделяне – ако е необходимо да се каже - но аз смятам, че в този живот важното е да се стремим към бъдния живот. Наистина, Бог ни е дал време и този живот, за да отидем при Него подготвени. Ние не знаем, тъй като не ни е дадено да знаем, нито момента, нито часа, когато ще идем при Господа и ще Му се отчетем. Все пак, Бог не ни е създал безпричинно. Той съобщава целта в самото начало на Библията, в книгата Битие: След това рече Бог: да сътворим човек по Наш образ, (и) по Наше подобие(Бит.1:26). Следващият стих казва: И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори, но нищо не се казва за подобието, тъй като то трябвало да се случи в самия Адам.

- Поради това, целта на нашия живот е обожението, тъй като е написано: И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец(Мат.5:48).

Молитва и святост

—Ние не знаем как изглежда Бог, както се чете в Йоан 1:18: Бога никой никога не е видял. Това е истина, но можем да се срещнем с Него чрез молитвата. Идете във вашата стая, в скритата стаичка и тогава кажете, както аз, старецът, ви уча: „Благодаря ти, О Господи, че ми позволи да говоря с Теб, аз…най-големият грешник от всички!“ А след това се изправете и говорете с Господа.

В крайна сметка, какво желае Той от нас? Да премахнем от себе си всеки грях, който ни осквернява. В полунощ или дори по обяд, тъй като грешим през деня, влезте дълбоко в своята душа и говорете с Онзи, Който прощава всички твои беззакония (вж. Пс. 102:3). А след това кажете: „Прости ми, о Боже, прости ми, тъй като не знаех, че те се случват пред очите ти! Бях с вкаменело сърце и не помислих за Теб.“ Правете това през деня и се научете да стоите пред Господа, тъй като така ще се очистите и ще се подготвите за Съдния ден.

И отново ще видите не само колко сте малки, но и изобилието от грехове, но също така и добротата на Бог, Който не иска смъртта на грешника, но да се отвърне грешникът от пътя си и да бъде жив(Йез. 33:11).

Всички молитви са красиви и е добре да четете както Часослова, така и Молебния канон към Пресвета Богородица. Но ако имате малко време, застанете пред Господа както ви научих и Му говорете с открито сърце. Направете това и почувствайте присъствието на Бога! И ще осъзнаете, че всичко, което вършите, го правите пред Господа!

И запомнете, че когато молитвите престанат, започват греховете! Дори спирането на молитвата е грях. Наистина, Бог казва: „Бъдете свети!“ (Лев. 11:44). Никога не съм чул за светец, който не се е молил. Дори ап. Павел казва: „Непрестанно се молете“ (1 Сол.5:17). Непрестанно – а не от време на време.

В предишните векове е нямало свещеници, църкви, манастири, просто общество от вярващи посред езическия свят. Апостолите са им казали да се молят непрестанно и този призив се отнася и за вас, които нямате време за молитва. Все пак, дори тези, живели по времето на апостолите, не са знаели колко време им е оставало за молитва, тъй като са били непрестанно гонени.

    

Болестта на душата

- А сега да погледнем на това по различен начин: отиваме в друг свят. Умираме за този свят; боли ни тук и там… Когато нещо започне да ни наболява, тичаме при доктора, за да се погрижи за телата ни. Ами за болестите на душата? Защо въобще не им обръщаме внимание? Може да се окаже, че душата ви е ранена и да не знаете от какво страда тя. Щом тялото ви е болно, отивате при лекаря да ви излекува. Точно по същия начин, щом душата ви боли, трябва да потърсите утеха и лечение от вашия духовен отец.

- Вижте, наистина здравият човек винаги има Бог в сърцето си. Ако сте чели Евангелие от Лука 17:21, ще знаете, че там е записано: Понеже ето, царството Божие вътре във вас е. Също така намираме друг текст в Първото Послание на св. ап. Павел до Коринтяни, 3:16, който потвърждава: Не знаете ли, че вие сте храм Божий, и Духът Божий живее във вас?

Виждате, че ап. Павел поставя въпросителна: Не знаете ли, че Духът Божий живее във вас? Това показва, че тялото е храм на Светия Дух. Телата на някои светци са останали нетленни и благоухаят, защото през целия си земен живот са прославяли Бога чрез себе си.

(следва продължение)

 Георги Кришнаян, pravoslavie.ru