Старец Ефрем (Аризонски): Що е истина?

от Предание БГ

Трябва да държим духовното си зрение продължително отворено, за да видим истината. Това е истината - не бива да забравяме това. Щом се държим за истината, няма от какво да се боим. Когато Пилат запитал нашият Христос и му казал, че има власт да Го пусне или да Го разпне, Христос му отвърнал: ти не щеше да имаш над Мене никаква власт, ако ти не бе дадено свише; дойдох на света, за да свидетелствувам за истината (Йн. 19:11 и 18:37). Тогава Пилат Му рече: „Що е истина?” При все това веднага излязъл от стаята, тъй като не бил достоен да чуе „що е истина”. За да разбере истината, човек трябва да е достоен за това. Така истината ще го освободи от лъжата и тежестта напроклятието. Що е истина? Тя се състои в следното: Нужно е да обичаме нашият ближен по правилния начин. Любовта ни не трябва да бъде замърсена с микроби, чужди елементи или прикритимотиви. Днес човечеството се нуждае от истинска, неподправена, Християнска Православна любов.

Ние не обичаме по правилния начин. Ако го правехме, делата ни щяха да свидетелстват за това. Нашите постъпки разкриват истината за живота ни и мислите ни. Основната съставка, позната като жертвена и искрена любов към нашите братя (не само към живите, но и към починалите), не трябва да липсва в тайните ни дела - невидимата духовна работа, която всеки християнин би трябвало да върши. Болката на човека, страдащ от физическо заболяване или депресия  и агонията, на онзи, които Бог е осъдил на проклятие или затвор трябва да стане наша собствена болка. Когато тази болка стане част от нас, Бог ще ни изцели. Покрийте другите, за да ви покрие Господ! Нека ви вредят, ала вие не вредете никому.  Надвивайте злото с добро (вж. Рим. 12:21) - това е законът на Евангелието. Не бива да се опитваме да мъстим на хората, които са ни навредили. Ако обикнете ония, които вас обичат, това не е никакво постижение. Митарите и грешниците правят същото (вж. Матей 5:46-47).

Нещо повече, Евангелието ни учи, че ако дадем нещо назаем на другите с намерението да го получим обратно, не постигаме нищо. Всеки заема,  ако това носи изгода. Но вие трябва да помагате без мотив, без да очаквате отплата. Единствено давайте. Не мислете за получаване. Давайте любов без да си мислите „Той не ми показа любов. Дадох, ала не получих.” В такъв случай, по добре въобще да не даваме. Вземете решение да давете, без да очаквате нещо обратно! В такъв случай наистина помагате. Христос давал любов, а в замяна получил завист и злини. Давал манна, а получил жлъчка.

Въпреки това, Той не протестирал, но се молел: „Отче! прости им, понеже не знаят, що правят.” (Лк. 23:34). Отнесли се зле с Него, ала той не навредил никому. Давал любов, а получил омраза. Той хвалел другите, а бил наклеветен. Това е духът на Евангелието. Това е истината за Христа: да жертваш себе си в името на любовта към брата си и от любов към врага! Тогава ще поемете победоносно напред към ярката светлина да срещнете Христа, нашият несравним герой на саможертвата и любовта.