Св. Гавриил Ургебадзе: Да вършим делата си с любов

от Предание БГ

Чувал съм някои хора да казват: „Ах! Каква полза от човешката любов”, което е голяма грешка. Човешката обич е безполезна и безплодна само когато в нея липсва божествената любов и няма стремеж към нея. Нима някому директно е дадена божествената любов; или пък кой може да определи нейните граници? Любовта може и трябва да бъде научена. Тя начева в нас от най-ранно детство и ако напредваме добре в нея, то тогава по Божия милост и благодат ние също биваме удостоени с божествената любов. На човек е даден талантът на любовта като дар и ако искрено пазим в себе си пътечките, водещи към нея, този талант ще израсте и ще даде плодове. Истинското преобразяване на човешката любов е божествената любов. Човешката любов начева онова, което божествената завършва.

Да вършим делата си с любов е велик талант. Без дела вярата, също както молитвата, е мъртва. Делата, извършени с любов, покриват множество грехове. На петте неразумни девици им липсвали дела, направени с любов, поради което били лишени от благодатта на Светия Дух, а чрез благодатта - от освещаване, очистване и просветление с още любов.

Любовта на Бога е скрита от онези, които са неопитни в служението Богу, тъй като ако Той напълно ни разкрие колко много ни обича, това би било в наша вреда. Бихме забравили страха и благоговението пред Него; и съзнателно бихме използвали свободата, която ни е дадена за духовен напредък, за падение. Поради това Господ позволява да бъдем положени на изкушения, така че да бъдем изпитани и да се научим, та да напреднем още повече. Защото ако изкушението се усили, то се увеличава и Божията благодат.  

Как можем да се научим да обичаме? Господ ни показва трагедиите, сполетели други хора, за да ни дава уроци. Не бъдете безразлични към болката на ближния. Ако можете да му помогнете, направете го; ако не можете да направите нищо, при всички случаи можете да проявите състрадание. Помолете се за него. Молитвата, изречена с любов, има огромна сила. Чрез това ние се упражняваме в любовта и се учим да обичаме.

Някой хора твърдят, че имат любов в себе си, ала дори не знаят какво е любовта. А и кой ли може да я разбере в дълбочина?Любовта е дълготърпелива, пълна с благост,любовта не завижда, любовта се не превъзнася, не се гордее, не безчинствува, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва на истина;всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява.( 1 Кор. 13:4-7).

Ако презрете дори един човек, то тогава вие сте далеч от Царството Небесно. Любовта е майка на всички добродетели. Сърцето принадлежи преди всичко най-вече на Този, Който ви го е дал - тази е първа и най-голяма заповед(Мат. 22:38).

orthognosia.blogspot.com