Старец Порифирий: Преди да ѝ направиш предложение, нека да поговорим

от Митрополит Атанасий Лимасолски

Ще ви разкажа една история. Научих я миналата година от главното действащо лице в нея, когато бях в Атина. Една богата жена била духовно чедо на стареца Порфирий. Тя имала син, който се влюбил в момиче от Атина. Тогава той не ходел на църква и нямал особено голямо доверие към свещениците, нито към каквото и да било, свързано с Църквата. И така, той обичал тази девойка, но на майка му тя не ѝ допадала, не знам защо, но не ѝ допадала. В края на краищата майката попитала стареца: „Отче, тази девойка подходяща ли е за сина ми?“. Старецът отговорил: „Не, благословена, не е подходяща“. – „Но как да го разубедя?“. Старецът отвърнал: „Кажи му, да дойде при мен да поговорим“.

Майката предала думите му на сина си, но той не пожелал: „Да ходя до нейде си при някакъв старец, та и той да ми ги наговори“. И младежът никъде не отишъл. А бил милионер, имал страшно много пари. Скоро решил да отпътува с момичето си в Лондон и там да ѝ направи предложение. Юношата обявил на родителите си, че ще се сгоди за тази девойка, независимо дали искат те или не. „Вече съм решил. Ще я взема със себе си и ще се сгодим, а вие правете каквото искате“. Майката разказала за това на стареца и той ѝ казал: „Добре, кажи му поне, когато пристигне в Лондон, да ми звънне, за да го благословя преди годежа. Постави му условие. Кажи му: добре, синко, благославям те да се ожениш за нея, но само ако звъннеш на стареца“. Майката дала на сина си телефона на стареца, като му казала (това ми го разказа самият младеж): „Добре, хубаво, вземи я за жена, щом я обичаш, но само при едно условие – преди да ѝ направиш предложение за женитба, преди годежа ви, звънни на стареца и го помоли да ти даде благословение. Ако направиш това, то от наша страна няма да имаме никакви възражения, ожени се за нея и ще ти дадем всичко в наследство“. Той заминал за Лондон, настанил се в хотелската стая със своето момиче, след това слязъл на рецепцията и помоли да ползва телефона. На девойката все още нищо не бил предложил и не ѝ казал, че ще звъни на стареца Порфирий – стеснявал се. И какво ли би могъл да ѝ каже? Че отива да звъни на един сляп монах? Та тя не би и разбрала. И така, той звъни на стареца и казва: „Отче, Димитрий е, искам да Ви помоля за благословение“. Старецът му отговаря: „Задръж за минутка, не затваряй слушалката“. В слушалката се чуло някакво пращене и Димитрий се свързал към телефонната линия на хотелската си стая. Представете си, това се случва в хотел с триста стаи! И така, телефонът се включил към линията на стаята му, където останала неговата девойка, и в този момент той чува, че тя разговаря със своя приятел в Атина и му казва: „Дойдохме в Лондон, днес той ще ми направи предложение за женитба, и ще се сгодим. След това ще го обера, ще му взема всичките пари и ще се върне при теб, защото само теб единствено обичам“ – и т.н. в този дух. Ошашавен, младежът слушал разговора на своето момиче с нейния приятел. След като изслушал този диалог, той отново чул пращене в телефона, а след него – думите на стареца: „Какво желаеш, благословени?“ – „Нищо, отче, благословете“ – отвърнал той, окачил обратно слушалката и скъсал тези отношения, който щели да го доведат до нещастие.