от Предание БГ

За да разберем в каква област влиза душата след смъртта, трябва да я разгледаме в пълния контекст на човешката природа.  Нужно е да си изясним природата на човека преди падението му и промените, станали след падението, особено в способността на човек да влиза в контакт с духовните същества.

Прочети още
от Предание БГ

Животът – това не е нито вчера, нито утре, а онова, което преживяваме точно тази минутка.
Онзи, който започва да живее, веднага започва да умира...

Част от хората умират в ранна възраст, без да са достигнали зрелост. Други, пораснали, умират от разпуснатост и под действието на страстите, в търсенето на наслаждения. Има и още една част, която достига старост, изгубена в мисли и желания и даже не забелязва, че животът е изминал по-бързо, отколкото са предполагали.

Прочети още
от Предание БГ

О всеблажени изповедниче, светителю отче наш Луко, велики угодниче Христов. С умиление прекланяме колената на сърцата си и припадайки пред раката с твоите многопочитани и многоцелебни мощи, като деца баща си всеусърдно те молим: чуй нас грешните и принеси молитвата ни на Милостивия и Човеколюбив Бог, пред Когото ти сега предстоиш в радостта на светиите и с лика на ангелите. Вярваме, че ти ни обичаш със същата любов, с която си възлюбил всички свои ближни, докато си бил на земята.

Прочети още
от Предание БГ

1. Когато детето започне за учи азбуката, за него буквите представляват в известен смисъл нещо като идоли. За него буквите са материална реалност. Като ги разчита, детето обръща цялото си внимание на буквите, като си мисли само за тях. Така, буква след буква, ще прочете една дума, но ако го попиташ какво е прочело, то няма да знае. И дори ще се учуди, без да разбира какво го питат. Детето не се досеща за смисъла на прочетената дума. Очертанието, големината и цвета на написаните букви – само външното се е запечатало в неговата душа и това е всичко, което то в дадения момент знае за буквите. Те за него са материални, точно както идолите за езичниците. Затова и първокласникът, и идолопоклонникът гледат на своите идоли със страх и почитание.

Прочети още
от Предание БГ

В този, в когото Бог се възцари

Първом търсете Царството на Бога и Неговата прав­да (Мат. 6:33).

Както ни посочва тази Божия заповед, и днес искам да ви говоря за същото, а именно — за всецялото устремяване на сърцето ни към Господа. Макар че това е най-обикновена тема, защото какво по- обикновено от мисълта: „Отдели се от всичко и търси един­ствено Бога, в Когото е пълнотата на всички блага“ - но тъй като Той може би повече от някой друг се забравя, както се забравя не рядко мисълта за слънцето, което ни е толкова необходимо и непрестанно ни свети, то е нужно да си напом­няме за Него и не само да го посочваме, но и да извикваме това слънце на нашия духовен хоризонт. Което е главното, от него съзнанието ни и сърцето ни не трябва да се откъсва. А за онова, към което е прилепено сърцето ни, е сладостно и да се говори, и да се слуша, даже ако е непрестанно. Така че няма да ви е скучно.

Прочети още