от fblfAmivepelmDA

Светите отци казват, че, вървейки по пътя на спасението, човек бива изкушаван от дявола от осем страни: отзад, отпред, отдясно, отляво, отгоре, отдолу, отвътре и отвън.

1. Изкушаван отзад биваш, когато постоянно си припомняш греховете и лошите дела, които си вършил в миналото, връщайки ги наново в съзнанието си, възобновявайки ги вътрешно, ангажирайки се с тях , отчайвайки се заради тях, и разсъждавайки за тях чувствено. Такова връщане към предишните ни грехове е изкушение от дявола.

2. Изкушаван отпред биваш, когато със страх мислиш за това, което ще се случи в бъдеще: какво ще се случи с нас или със света; колко още ще живеем; дали ще имаме какво да ядем; дали ще  избухне война или някое друго сериозно и страшно събитие ще се случи; като цяло, като правиш всякакви предположения, пророчества и всичко останало, което подбужда страх от бъдещето в теб.

Прочети още
от fblfAmivepelmDA

Нека Христовата благодат бъде с вашия дух М.

Получих вашето писмо и прочетох съдържанието му внимателно. Въпросите, които повдигате, не са толкова похвални, колкото е похвална Вашата добра воля и решителност да живеете по-добросъвестен живот в Христа. Пожелавам Ви неспирни успехи в това начинание.

Проблемът с начина ни на хранене е нещо, което занимава вниманието на всички като най-необходимото задължение и елемент от живота ни, да не споменавам и че някои от нас се превръщат в негови затворници заради специалните удоволствия, на които нашето поколение се наслаждава. Така че не е полезно, нито достойно за похвала да спрете да ядете изведнъж една от най-основните храни, мислейки че вероятно няма да можете да се контролирате. 

Прочети още
от vbfczAmivepelmDA

В днешно време хората често чувстват тъга, униние, отпадналост, леност, безразличие и всякакви други сатанински неща. Те са отчаяни, недоволни и меланхолични. Започват да пренебрегват семействата си. Дават огромни суми на психоаналитици и пият антидепресанти. Хората си обясняват това с чувството на несигурност. Нашата религия вярва, че тези състояние са породени от сатанински изкушения.

Прочети още
от vbfczAmivepelmDA

- Как да говорим с другите, за да имат те духовна полза?

- Най-поучителните думи за ближния са практически – примерът на нашия живот. Св. Исаак Сирин казва същото: „Езикът на делата е едно нещо; красивите думи без дела – друго.“ като после добавя: „Многото думи без дела са като художник, който рисува картини на вода по стената, но не е способен да утоли жаждата си".

- Отец Клеопа, може ли добродетелен християнин да спаси семейството си и селото си, чрез светия си живот?

- Как да не може? Колкото повече добродетелни християни има в света, в дадена страна, в дадена общност, толкова повече страната или общността ще бъде пазена от опасности, войни, смут, глад и всички видове зло. От друга страна, колкото по-малко са Божиите избраници, толкова по-силни ще са възпитателните „удари“ от Бог. Попитали един светец: „Един човек може ли да спаси един град?“, „Може,“ отговорил светецът. „Пророк цар Давид е пример. Това, което Бог е казал, че заради раба Си Давид, няма да изостави Йерусалим“.

- Един мирски посетител попитал: „Отец Клеопа, скарах се с един човек и много пъти го молих за прошка, но той не иска да ми прости. Какво мога да сторя, за да се помиря с него?

- Повече не му говори, недей го и злослови пред другите. Но се моли на Бога за него и му прости от все сърце. След време гневът ще се потуши, както огънят изгасва без дърва.

Прочети още
от vbfczAmivepelmDA

Обичай бедните и им състрадавай, та и ти да бъдеш помилван от Бога.

Не изобличавай скърбящите в сърцето си, за да не бъдеш наказан със същата пръчка, и когато започнеш да търсиш някого, който би те помилвал, да се окаже, че него го няма!

Помни, че ти също носиш тяло от пръст и прави добро на всички без изключение.

Прочети още