от vbfczAmivepelmDA

Пишеш, че всичките ти вещи и имот са били разпродадени в замяна на дългове. Намерил си се на улицата без нищо и никого и си се запътил към гробището, решен да се самоубиеш. Няколко часа си прекарал в колебания и размисли. Изтерзан от мъчителните размишления, си легнал на гроба на родителите си и си заспал. Майка ти ти се явила в съня и ти казала, че в рая има много хора, които на земята са били просяци, но няма нито един, който съзнателно се е лишил от живот. Този сън те е спасил от самоубийството. Твоята мила майка наистина те е спасила по Божия Промисъл. Започнал си да просиш и да се изхранваш от милостиня. И ето, питаш ме дали чрез това не погазваш Божия закон.

Прочети още
от vbfczAmivepelmDA

– Отче, след една некрасива постъпка от моя страна помисълът ми казва, че молитвата ми не е угодна на Бога.

Прочети още
от vbfczAmivepelmDA

 molitva

– Отче, когато се моля за някого с Иисусовата мо-литва и изведнъж почувствам умиление, спирам да се моля за този човек и започвам да се моля за себе си.

– Защо? Нима този човек не се нуждае от молит-ва?

– Нуждае се, отче, но аз искам в този момент да се моля за себе си, защото не знам кога друг път ще по-чувствам умиление.

– Чудесно: значи ти ще си се наслаждаваш, а за другия ще казваш: „Остави го, не си заслужава“? Поне се моли с: „Помилуй нас.“ „Нас“ съдържа в себе си и теб, и всички останали. Когато аз се моля, казвам: „Господи Иисусe Христе, Сине Божий, помилуй нас. Помилуй всички и мен, непотребния.“
Много е полезно да разделяш молитвата на три части: първата – молитва за себе си, втората – за живи-те, и третата – за починалите. Макар че и в този случай за себе си се молим повече, отколкото за всички оста-нали, защото аз съм един, а живите и починалите са безчислено множество.

Прочети още
от vbfczAmivepelmDA

prayer for others 1

– Отче, кога нашата молитва за другите е най-угодна на Бога?

– Когато я чувстваме. А чувстваме я, когато се поставяме на мястото на другите. Ако се поставим на мястото на болните и починалите, това ще ни помогне да се молим със състрадание – състраданието слиза в сърцето и молитвата ни става сърдечна.

– Отче, когато затъвам в помисли, не мога да се моля.

Прочети още
от vbfczAmivepelmDA

elder and child

Изпратете сън на тези, които не могат да заспят

– Отче, защо често ми се спи по време на молитва?

– Защото живееш отпуснато. Разслабила си се и сега е нужно да тикаш самата себе си напред. Когато се вълнуваш и тревожиш за нещо, нима можеш да спиш спокойно? Човек в знак на благодарност може да не спи цяла нощ и да се моли за своя благодетел. Но след това е длъжен да се замисли: „Заради човека, който ми оказа благодеяние, не спах цяла нощ; нима заради Бога, Който е претърпял разпятие за мен, няма да пободърствам в знак на благодарност към Него?“

Прочети още