от Предание БГ

Авва Доротей е казвал, че онзи, който се обляга на своя разум или на своето мнение, не е възможно да се подчинява, или да следва добрия пример на ближния.

Прочети още
от Предание БГ

Давещият се се хваща и за сламка, по същия начин и ти в своето душевно безпокойство търсиш подкрепа в своите близки. Моят жизнен опит ме кара да имам следния възглед, че никой не може да ни помогне: нито сами на себе си, нито другите хора, а само Господ.

Прочети още
от Предание БГ

Едно от най-големите ни притеснения и източници на тревога като родители е когато нашите деца напуснат дома и след това отпаднат от учението на Църквата.

Прочети още
от Предание БГ

Абортът е война срещу Твореца и природата; хладнокръвно убийство на беззащитните; геноцид спрямо собствената нация; превръщане на родителите в палачи; обезправяване на неродените от страна на родилите се в името на „човешките права"; абортът е обезчовечаване на човеците и надминаване по кръво­жадност на най-лютите зверове; абортът е съвременна инквизиция, смъртна присъда без право на обжалване; зачеркване на правото на живот на невинните мла­денци; абортът е кървавият поток на нашето пред­ антихристово време, унищожил повече хора от всички войни, епидемии и природни бедствия взети заедно; абортът е бягство от отговорност, хула против Създа­теля, презрение към Бъдещия съд; абортът е плод на сластолюбието, цвят на самолюбието и егоизма, плод на гордостта; абортът е приемане внушението на демона - принасяне на кръвна жертва на бесовете, единение с падналите духове; абортът  е превръщане на майчината утроба в ешафод, на лекаря - в палач, във враг на обществото; абортът е наричане на ужасно престъпление с научни термини, лицемерие на обще­ственото съзнание, злокачествен тумор на народната душа, узаконено беззаконие, непреследвано престъп­ление, разрешено от държавата злодеяние; абортът е насилствено лишаване от земния живот, недаване възможност за небесно осиновяване чрез Кръщението; абортът е Иродово клане, опит за построяване на „щастливия" живот на родените върху гробовете на насилствено неродените, доходен легален бизнес, индустрия, печелеща от смъртните грехове на чове­чеството, поклонение  на мамона.

Прочети още
от Предание БГ

Детеубийството (абортът по желание) е тежък грях. При другите убийства жертвата малко или много все пак е поживяла, тук се  убива  малко бебенце преди то още да е видяло света. При другите убийства жертвата може да има макар и малка вина за нещо, тук бебенцето е напълно невинно.

Прочети още