Светите отци за истинския пост

от Предание БГ

Истинският пост е въздържане от грехове.

(Св. Йоан Златоуст)

*
Честта на поста се корени не във въздържанието от храна, но в отдалечаването от греха; онзи, който ограничава поста само до въздържанието от храна, такъв повече го безчести... Нека постят не само устата, но и зрението, и слухът, и нозете, и ръцете -всички членове на тялото ни... Нека пости и слухът, а постът на слуха е в това да не приемаме злословия и клевети.

(Св. Йоан Златоуст)

*
Само постът не извежда на небето, ако не е придружен от своята сестра - милостинята, защото тя е свързана с него.

(Св. Йоан Златоуст)


*
На постещия приляга да бъде спокоен, тих, кротък, смирен, презиращ славата на земния живот.

(Св. Йоан Златоуст)


*
Ако не можеш да постиш, поне не живей в разкош - и това не е маловажно и не е далеч от прошката, и може да укроти яростта
на дявола.

(Св. Йоан Златоуст)


*
Ако тялото ти е слабо, за да пости постоянно, то не е слабо за молитва и за отказване от удоволствия.

(Св. Йоан Златоуст)

*
Ти постиш? Бъди милостив към онзи, който те е обидил; не завиждай никога на брата си; не изпитвай към никого омраза. Ти постиш? Не се предавай на тщеславие.

(Св. Йоан Златоуст)

*
Ти постиш, не се докосваш до месо; пости, удържайки се и от клевета, за да не гризеш чрез нея плътта на братята си, за да не
вкусваш техните тела.

(Св. Йоан Златоуст)


*
Каква полза да изтезаваме тялото си, а да не изпитваме съжаление към вдовици и сираци? Ако искаш да постиш, намрази сребролюбието, защото сребролюбието е голямо зло.

(Св. Йоан Златоуст)


*
Не ограничавай ползата от поста само във въздържание от храни, защото истинският пост е отдалечаване от зли дела.

(Св. Василий Велики)


*

Истинският пост е избягване от злото, въздържане на езика, потушаване в себе си на гнева, отстраняване на похотта, злосло-
вието, лъжите, неизпълнение на обещанията; въздържанието от всичко това е истинският пост.

(Св. Василий Велики)


*
Ако постите, не се гордейте с това; ако се възгордявате от това, по-добре яжте месо.

(Преп. Исидор Пелусиотски)