Св. Тихон Задонски: Белези за отличаване на гордостта

от Предание БГ

Признаци на гордостта са:

1) Не се покорява на висшестоящите;

2) Не отстъпва на равните нему и по-нискостоящите;

3) Гордостта е многословна, надменна и високомерна;

4) С всички средства търси слава, почести и похвали;

5) Превъзнася себе си и делата си;

6) Другите унижава и презира;

7) Търси да се покаже;

8) Безсрамно се хвали;

9) Каквото добро има, приписва го на себе си, а не на Бога;

10)Хвали се и с това добро, което няма;

11) Много се старае да скрие своите недостатъци и пороци;

12) Не търпи да се намира в унизено и презряно положение;

13) Не приема увещания, изобличения и съвети;

14) Намесва се самоволно в чужди дела;

15) Като се лиши от сан и почести, или изпадне в друго някакво нещастие, тя роптае, негодува, а често и хули;

16) Следователно гордостта е гневлива;

17)Гордостта е завистлива, не иска никой равен на нея да стои по-високо от нея, равна или по-голяма чест да има, тя иска да превишава всички във всичко;

18) Гордостта не обича, тя ненавижда; Самолюбието е начало на всички злини. И така, гордостта е начало и корен на всеки грях.