Защо е цялата тази суетня покрай Рождество?

от Предание БГ

Естеството на „Рождествения сезон“(както е известен празника в англоезичните страни – б. пр.), който за съжаление напоследък е по-известен като „Празничен сезон“, понастоящем е почти лишен от личността на Иисус Христос, за Когото това празнично време поначало е създадено. Ала почакайте! За какво са всъщност всичките тези празненства и подаръците под коледното дръвче? Бъдете честни. Докато празнуваме не забравяме ли защо наистина го правим? Това би трябвало да е времето, когато отбелязваме Рождество Христово. Помислете върху това какво сме забравили и защо е толкова важно да си го припомним отново. Запитайте се: „Защо това духовно събитие толкова важно за нашето спасение? За какво е всъщност този „Сезон“?

Някой може да каже, че дори Въплъщението на Бога не е достатъчно за спасението на човечеството. Защото днес сме свидетели на масово пренебрежение към Него в този най-свят период. Но именно поради това Бог реши да се яви като съвършен човек. Ние търсим щастието с много празненства и очакваните подаръци подобно на невежи деца. Наподобяваме слепец, който безцелно търси изгубена монета на градския площад. Ослепени от нашата ограниченост и отделеност от Бога, ние не можем да съзрем онова, което Господ очаква от нас, така че да бъдем отново с Него в Рая.

Рождество е нещо много повече от едно бебе в ясла, влъхви, носещи подаръци или пък някаква свръхестествена звезда на небето. Ако сме слепи и не можем да видим какво Бог очаква от нас, какво ли би могъл Господ да направи, за да преодолеем тази слепота? Той може да стане един от нас и да ни покаже и покани да Го последваме. Това е, което Той сторил. Заради това трябва да празнуваме и благодарим. Това трябва да си припомним отново.

Дарът на Сина Божий е най-голямата милост, която Бог ни е сторил. С нея идва не само яснотата как да живеем, но също така и основаването на Църквата, която да ни насочва как да преодолеем нашата слепота – дори 2000 години след историческото събитие на Неговото Рождество. Църквата ни дава много духовни напътствия за нашето духовно лечение. Тайнствата на Неговата Църква ни дават благодатта на Светия Дух. Аскетичните практики ни помагат да развием самоконтрол с помощта на Светия Дух, за да може Той свободно да работи чрез нас, а Писанията изясняват как трябва да Го следваме. Всичко това ни е дадено чрез Църквата, която да ни насочи към пътя на единение с Бога, за живот вечен в общение с Него.

Св. Атанасий ни казва следното за естеството на Рождество в своя известен трактат „За Въплъщението“:

"Поради което естествено, желаейки да стори добро на човеците, Той пребивава тук като човек, вземайки на Себе си тяло като останалите, и чрез земни неща, тоест чрез делата на Своето тяло [Той ги учи], така че онези, които не биха Го познали от Промисъла Му и властването над всички неща, биха могли поне от делата, извършвани чрез физическото Му тяло, да познаят Словото Божие, което е в тялото, а чрез Него и Отца.

Понеже както един благ учител, който е грижлив за своите ученици, ако някои от тях не могат да се възползват от по-висшите предмети, слиза на тяхното ниво и на всяка цена ги обучава чрез по-прости средства – също така сторило и Словото Божие, както казва и Павел: "Понеже светът със своята мъдрост не позна Бога в премъдростта Божия, Бог благоволи да спаси вярващите с безумството на проповедта."

Защото виждайки как човеците, след като отхвърлили съзерцанието на Бога и с очи, обърнати надолу, като че потънали надълбоко, търсели Бог в природата и в света на възприятията като измисляли за себе си богове от смъртни люде и демони, с тази цел любящият и общ Спасител на всички – Словото Божие, взема на себе си тяло и като Човек тръгва сред човеците и привлича възприятията на всички човеци върху Себе си, с тази цел, казвам, че онези, които мислят как Бог е веществен, да могат от онова, което Господ прави чрез Своето тяло, да прозрат истината и чрез Него да стигнат до Отца.“

Бог, Творецът на всичко съществуващо, стана съвършен човек чрез Въплъщението, а след това доброволно пострада и ни показа пътеката към вечния живот, ако се научим да живеем, както Той ни показа. И след като Си тръгна от тази земя, Той изпрати Светия Дух на Своите ученици и те основаха Църквата, за да можем да бъдем излекувани. Чрез идването на Бога като съвършен човек, докато си остава и Бог съвършен, а именно Въплъщението, което празнуваме, можем да познаем пътя към вечния живот.

Нека се радваме поради Въплъщението, или както се пее в акатиста на Рождество Христово:

"Избраният и Роден от Отца преди всички векове Спасител на света и Цар на вековете се роди за нас като Младенец и ни се даде като Син. И сега, доброволно приел плът от Дева, като умно Слънце на Правдата възсия боголепно за седящите в тъмнина и смъртна сянка. Дойдете да се възрадваме, виждайки Бога в плът, заради нас повит в пелени във Витлеем. И покланяйки Му се с мъдреците и пастирите, радостно да въззовем:

Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение. "

Нека върнем Христос обратно на Рождество.

http://orthodoxwayoflife.blogspot.ca/