Св. Паисий Светогорец: За пазенето на духовна и телесна чистота

от Св. Паисий Светогорец
По-добре е да дружиш с по-малки от тебе деца, които са като ангелчета, отколкото с по-големи или на твоята възраст, ако те са като дяволчета.

По-добре да страниш от светските среди и да си близо до Бога, отколкото да се движиш в светски сре­ди, уж за да не те считат за необщителен и да се от­чуждиш, без сам да разбереш, от Бога.

По-полезно е да бъдеш считан за глупав от девой­ките (а девойката - от младежите) заради духовното си благоразумие и чистота. Защото този тежък кръст крие в себе си цялата Божия сила и премъдрост и то­гава ще бъдеш по-силен от Сампсон и по-мъдър от премъдрия Соломон.

Когато вървиш, по-добре е да си казваш Иисусовата молитва и да не се оглеждаш наляво и надясно, макар и твоите близки да се оскърбяват, че уж ги пренебрег­ваш и не говориш с тях, отколкото да гледаш на всич­ки страни и с това да получиш вреда, та дори и да оскър­биш светските хора, които винаги мислят лукаво.

Хиляди пъти по-добре е след края на църковната служба да бягаш като дивак, за да съхраниш духовно­то си благоразумие и придобитото от богослужението, отколкото да зяпаш женските палта (или вратовръз­ките - девойката) и да подивееш духовно от раните, които врагът ще нанесе в сърнето ти.

По-полезно за тебе е, когато нямаш работа и не можеш да оползотвориш времето си в духовни занимания, да отидеш в някой свинарник и подражавайки на свинете, да се въргаляш с тях в калта, после да се вър­неш вкъщи, да се изкъпеш и да почувстваш облекчението от банята, отколкото да се излъжеш да отидеш в някое заведение и да се овъргаля душата ти в калта на удоволствията, да се върнеш у дома изпълнен със смут и да чувстваш постоянно в душата си този ад и сърдечна тежест.

По-добре да отидеш в някой кокошарник и да учиш кокошките да кудкудякат в ритъм, отколкото да се излъжеш да ходиш по съседни къщи и да говориш за духовни неща с жени (а девойката - с мъже), защото колкото и духовно да изглежда това дело, крие в себе си множество вражески клопки. Затова по-добре е за младежите, които искат да живеят в девство, да отбягват от девойките като от дяволи (както и девойките - от младежите), и вярвам, че Христос няма да се наскърби, защото го правят заради немощта на своята възраст, отколкото да се одързостят и после да бъдат осакатени като млади дръвчета, нападнати от кози, и да станат негодни за нищо.

За предпочитане е, когато плътта е буйна или пък мекушава, младежът да се подвизава сурово, за да придобие мъжество, отколкото да търпи рани от безчинната плът, или мекушавият - от своя вял женски характер, т.е, от женски емоции и слабости.

Приеми, брате мой, като необходими тези мои сурови думи, подобни на бодлива тел, с която да огра­диш своята духовна фиданка, докато се извисят клони­те й, защото Майката Църква очаква плодовете ти.

Ако сега си внимателен, по-късно освен плодове­те си ще предлагаш и гъста и прохладна сянка и под нея ще прибираш не само овце, но и измъчени кози, които с помощта на Божията благодат вече няма да могат да ти навредят, а само ще им помагаш.

Докато си още в света, постарай се, доколкото можеш, работата и обкръжението да ти бъдат в помощ, за да имаш възможност да получаваш известна полза по време на работа и да се връщаш у дома спокоен и да се съсредоточаваш по-добре. Тогава борбата ти ще бъде по-лека.

из "Писмата" на Свети Паисий Светогорец.

sameauthor