Св. Паисий Светогорец за молитвата: Отче, когато започвам да се моля, усещам вътрешно безпокойство

от Пътят на отците

– Отче, ако по невнимание съгреша и не осъзная, че трябва да поискам прошка от сестрата, която съм огорчила, мога ли да общувам с Бога в молитва?

– За да общуваш с Бога и да намериш покой, е необходимо да внимаваш върху себе си и постоянно да бодърстваш, за да разбираш своите грешки, да се каеш и да просиш прошка. Иначе, дори и да почувстваш по време на молитва някаква радост, то тя няма да бъде духовна радост. В теб няма да го има духовното политване, което произлиза от общението с Бога.

– Понякога, отче, когато започвам да се моля, вътрешно усещам някакво безпокойство.

– Ако чувстваш вътрешно безпокойство или сърдечно окаменяване, знай, че си огорчила някоя сестра и поради това чувстваш в себе си вина. Ако ѝ поискаш прошка, безпокойството ще се махне.

– Отче, а нима молитвата не може да прогони това безпокойство? Нужно ли е обезателно да помоля за прошка?

– Виж, ако огорчиш някоя сестра, то този въпрос няма да можеш да го решиш само с молитва. Нужно е да отидеш, да ѝ се поклониш и да помолиш за прошка. Ако не направиш този поклон пред сестрата, то ако ще и триста поклона да направиш в килията, няма да помогне. По този начин не се решават тези въпроси. „Първом се помири с брата си“[1] – говори Евангелието, а после принасяй своя дар. Единствено ако не можеш да намериш сестрата в този момент, но напълно си се разкаяла и си готова при първата среща да ѝ поискаш прошка, молитвата ти се приема от Бога.

– Отче, ако се случи конфликт с някоя сестра, то когато се прибера в килията си, се успокоявам и мога да се моля. Но след това, когато срещна тази сестра, общувам с нея сухо и дори се старая да я избягвам.

–  Това не го разбирам. Ако между теб и някоя сестра се е случило недоразумение, то как след това отиваш в килията си и се успокояваш? Ако не направиш пред нея поклона, то как можеш да се успокоиш и да се молиш? Ако в себе си имаше мир Божий, то твоето сърце щеше да се смекчи след молитвата в килията и ти не само не би се старала да избягваш тази сестра, но срещата с нея би счела за благословение Божие.

– Отче, може би оправдавам своето прегрешение и поради това мога да се моля?

– Що за молитва е това? Само ако обвиниш себе си за станалото и кажеш на сестрата: „Благослови“[2] – само тогава ще дойде Божията благодат и ще можеш да общуваш с Бога.[1] Мат. 5:24.

[2] „Благослови“ в дадения случай означава „прости“.

превод: Ловчанска Света Митрополия

ΓΕΡΩΝ ΠΑΙΣΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ. Περί Προσευχής - Λόγοι Στ'.