Св. Паисий Светогорец: В молитвата са нужни настойчивост и търпение

от Св. Паисий Светогорец

– Отче, понякога, когато моля Бога за нещо и не го получавам, си задавам въпроса дали Бог чува моята молитва.
– „Дали“ означава, че се съмняваш в Божията любов, и по този начин сама анулираш своята просба в момента на подаването ѝ, а следователно, и губиш право на извънредно обслужване.


– Когато, отче, моля Бога за нещо и не го полу-чавам веднага, трябва ли да настоявам?
– Да, трябва. Виж, когато отиваме в някое уч-реждение и се обръщаме към отговорното лице с молба, то понякога се налага да проявим настойчи-вост, за да се сдобием с желаното: „Моля, помогнете, иначе няма да се мръдна оттук!“ Така и в молитвата се изисква настойчивост; с настойчивост и хананей-ката молела Христос , и вдовицата – неправедния съ-дия .
– Но колкото повече време минава и моята прос-ба остава без отговор, толкова повече се разстройвам.
– Когато просим нещо в молитва, сме длъжни да чакаме с търпение. Веднъж ми се поду окото и много ме болеше. Три пъти ходих при иконата на Божията Майка и молех за изцеление, за да мога да чета Псал-тира нощем. Взех и елей от кандилото пред иконата, помазах окото, но не минаваше. След няколко дена се влоши още повече; окото ме болеше по-силно и се подуваше все повече. Минаха петнадесет дена. Тогава аз отново със смирение отидох при иконата на Бого-родица и казах: „Майко Божия, прости ми; още вед-нъж ще Те побезпокоя“. Отново взех елей от канди-лото и още щом помазах окото, то веднага започна да оздравява. Нима Богородица не е могла и първия път да ми изцели окото? Но за моя полза ме беше остави-ла да пострадам. И ти проси със смирение и търпели-во чакай. Молитвата, която се извършва с вяра, болка, настойчивост и търпение, бива чута, стига това, което просим, да ни е за добро.

ΓΕΡΩΝ ΠΑΙΣΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣΠερί Προσευχής - Λόγοι Στ'.