Старец Порфирий: Никакви кавги пред децата!

от Пътят на отците

Никакви кавги пред децата!

- Никога децата ви не бива да слушат, че се карате по между си… дори че си повишавате тон един на друг!
- Но нима е възможно това, отче?
- Разбира се, че е възможно! Затова запомнете добре моите думи: никога никакви кавги пред децата… Никога!


Наставления към бременните жени

Старцеът съветвал един лека педиатър следното: „Говори на жените, че трябва да съзнават, каква висока почит им е указал Бог, като ги е сподобил да станат майки. От момента на зачатието на плода, те носят в себе си втори живот. Нека да разговарят с младенеца, да го галят, да милват корема си. Детенцето по някакъв тайнствен начин чувства всичко това.
Майките трябва с любов да се молит за своите деца. Детето, и родилото се, и намиращото се все още в утробата, чувства недостатъка на майчината любов, изнервеността на майката, гнева ѝ, омразата и получава травми, чиито последствия ще усеща през целия си живот.
Светите чувства на майката и нейния свят живот освещават младенеца от самия момент на зачатието му. Всичко, което току що казах, трябва добре да помнят не само майките, но и бъдещите бащи също“.

Пазете кандилото на живота

На едно свое духовно чедо старец Порфирий предсказал, че ще живее толкова и толкова години. Когато този човек изложил на риск здравете со, старецът заявил, че той може да умре. На недоумяващия въпрос не противоречи ли това на даденото по-рано предсказание, старецът отвърнал: „Това, което ти казах, е вярно. Нищо не се е променило. Кандилото на твоя живот има в себе си елей за толкова години, колкото ти казах. Но ако го разсипеш, елеят ще се разлее и кандилото ще угасне! Такъв е животът! Бог ни дава многоценния дар на живота; ние го приемаме и сме длъжни да го пазим, а не да го подлагаме на опасности, при това и безсмислени“.

превод: Ловчанска Света Митрополия