Пътят към щастието

от Св. Нектарий Егински

Няма нищо по-велико от чистото сърце, защото такова сърце става престол Божий. Съществува ли нещо по-славно от Божия престол? Разбира се, не. Ето какво казва Господ за тези, които имат чисти сърца: „Ще се поселя в тях и ще ходя между тях; ще им бъда Бог, а те ще бъдат Мой народ" (2 Кор. 6:16). И така, кой би могъл да бъде по-щастлив от тези хора? И има ли благо, от което те да са лишени? Всички блага и всички дарове на Светия Дух не се ли намират в техните души? Какво би могло да не им достига? Нищо, наистина нищо! Защото те имат в сърцето си най-голямото благо – Самия Бог!


Колко се заблуждават онези хора, които искат щастието извън самите себе си – в чужди страни и пътешествия, в богатство и слава, в големи имоти и наслаждения, в удоволствия и изобилие и в празни неща, които завършват с горчилка! Да строиш кулата на щастието извън своето сърце е все едно да строиш къща на място, което е подложено на постоянни земетресения. Твърде скоро рухва такова здание.
Братя и сестри! Щастието се намира в нас самите, и блажен е онзи, който е разбрал това. Изпитвайте своето сърце и следете неговите духовни състояния. Може би е изгубено дръзновението пред Господа? Може би, съвестта ви изобличава за престъпването на Неговите заповеди? Може би, ви изобличава в несправедливост, лъжа, неизпълнение на своите задължения пред Бога и ближния? Изпитвайте – може би, злото и страстите са запълнили вашето сърце; може би, то се е отклонило по пътища криви и непроходими...
За съжаление, този, който е оставил без внимание своето сърце, се е лишил от всички блага и паднал в много злини. Изгонил е радостта и се е изпълнил с горчилка, печал и душевна теснота. Изгонил е мира и е придобил потиснатост, безпокойство и ужас. Изгонил е любовта и намерил омраза. И накрая, изгонил е всички дарования и плодове на Светия Дух, които и придобил при кръщението си, и се е сродил с всички злодеяния, които правят човека жалък и проклет.
Братя и сестри! Всемилостивият Бог иска за всички ни щастие и в този живот, и в следващия. За това Той е основал Своята свята Църква, за да ни очиства тя от греха, за да ни освещава, да ни примирява с Него и да ни дарява небесно благословение.
Обятията на Църквата са винаги открити за нас. Нека да се затичаме към тях особено ние, чиято съвест е отeготена. Да по-бързаме – и Църквата ще снеме тежестта на нашия товар, ще ни подари дръзновение към Бога, ще напълни сърцето ни със щастие и блаженство.