Необходимо ли е да освещаваме жилището си

от Пътят на отците

За да премине живота на християнина в благоденствие и за да принесе спасителни плодове, той трябва да е в съответствие с Божията воля. Видим знак за преподаване благодатта на Св. Дух върху човека е благословението. Бог благославя не само човека, но и всички важни негови начинания – учението, създаването на семейство, възпитанието на децата, работата и неговите добри дела. Въпреки, че видимото действие се извършва от свещеника, само Бог може да освещава. Това означава, че Господ благославя дома, семейството за живот в съгласие с божествените заповеди.


След възгласа „Благословен Бог наш..." и началните молитви на чинопоследованието за освещаване на нов дом се чете 90-и псалом. Той е написан от св. пророк Давид по случай избавлението от тридневния мор. В гръцкия псалтир той има название, което указва, както автора, така и характера на самия псалом – „Хвалебна песен Давидова". Главната тема на псалома – Бог е застъпник и надеждно Прибежище на всички, които се уповават на Него. Тази свещена песен се отличава с възвишеност на мислите, гореща вяра, живост на чувствата, яркост на образите и поетичност на езика. Псалмопевецът уверено и утешително въззовава „Който живее под покрива на Всевишния, той обитава под сянката на Всемогъщия, и казва Господу: Ти си мое прибежище, защита моя, Бог мой, Комуто се уповавам!" (Пс. 90:1-2). Деветдесети псалом е изпитан от много поколения християни като силно оръжие против демоните.
След това се пее или чете тропар. Свещеникът моли Господа: „Христе, както с Твоето влизане в дома на Закхея стана спасение на този дом, така и сега, чрез влизането на свещените Твои служители, а заедно с тях – и на твоите св. ангели, дай Твоя мир на този дом и милостиво го благослови, като спасиш и просветиш всички, които ще живеят в него". След благословението преподадено с думите „Мир всем", свещеникът призовава всички присъстващи да преклонят главите си и да внимават в думите на молитвата. Обръщайки се към Господа, Който е благословил дома на Лаван с влизането на Яков, дома на Потифар (в българския Требник - „дома на Пентефрия" – бел прев.) с влизането на Йосиф и дома на Аведар при внасянето на Кивота, а в дните, когато е дошъл в плът Христос, нашият Бог, е дарувал спасение на Закхеевия дом, свещеникът проси: „Сам благослови и този дом, и ония, които ще живеят в него, огради с Твоя страх и ги запази невредими от съпротивителните сили и им изпрати Твоето благословение от висотата на жилището Си, благослови и умножи всички блага в този дом".
По-нататък свещеникът чете молитвата за освещаване на елея, с който ще бъдат помазани с кръстни изображения стените на дома. Съгласно Свещеното Писание елеят символизира Св. Дух (Зах. 4:2, 2Кор. 1:21, 1 Йоан. 2:27). Изобилието на елей се възприема като Божие благословение (Втор. 7:13). Православната църква е възприела библейското значение на елея като символ на светлина (Мат. 25:1-13), милосърдие, лекуване (Лука. 10:34) и благословение. След като освети елея свещеникът ръси целия дом с осветена вода и произнася думите: „В името на Отца и Сина и Св. Дух, чрез поръсване с тая осветена вода да се превърне в бягство всяко лукаво бесовско действие. Амин!". Това притежава духовно очистително значение.
След поръсването свещеникът помазва кръстообразно с осветения елей стените на дома, като казва: „Благославя се този дом, чрез помазването със св. елей, в името на Отца и Сина и Св. Дух, Амин!". Това е най-важната част на чина за благословение на дома. Кръстните изображения направени върху стените, съответно от четирите страни на света , се явяват духовни стражи на жилището. Тези кръстове трябва да се запазят, дори тогава, когато в него се извършва ремонт.
След помазването се чете Евангелие от Лука (според българския Требник Евангелието се чете преди ръсенето и помазването). Повествованието за посещението на Спасителя в дома на митаря Закхей е много назидателно. Всеки християнин е длъжен да се стреми към това и неговият дом да бъде посетен от Господ. За да се сдобием с такава радост, трябва да поправим живота си и да имаме стремеж да живеем по Божиите заповеди.
Каденето на дома има не само символическо значение, то се явява реално очистващо действие.
Освещаването на дома не се повтаря. Бог е благословил дома. Желанието да получим повторно благословение е проява на нашето маловерие. Жилището може периодично да се ръси със осветена вода. В Русия е разпространен благочестивия обичай да се кади дома. За това не трябва да се използва кадило, с което свещеникът кади в храма, а ръчна кадилничка – ручка. Днес този обичай се възражда. Обхождайки стаите и извършвайки кръстно знамение с кадилото, обикновено се произнася 90-и и 100-и псалми, а също и молитвите: „Отче наш", „Царю Небесний", „Богородице Дево", „Взбранной Воеводе", „Да воскреснет Бог".
От собствен опит знам, че за много хора отиването на свещеник в техния дом е особено събитие. Те с вълнение очакват този ден. Много важно е и самият свещеник да придава на това голямо значение. Той ще може в свободна домашна обстановка да окаже духовна помощ на присъстващите. В съвременните семейства може да се срещнат невъцърковени хора. Към тях трябва да се подхожда много внимателно. И ако те проявят интерес към беседа със свещеника, той не трябва да жали време и сили тя да се осъществи. Убедих се, че не рядко такова мисионерство принася плодове.

йеромонах Иов (Гумеров)

pravoslavie.ru