Извън Православната църква няма спасение

от vbfczAmivepelmDA

При преп. Агатон веднъж дошли няколко монаси и желаейки да го изпитат дали няма да се разсърди, казали: „Агатоне, слушали сме за теб, че си блудник и горделивец“. Той отговорил: „Да, истина е“. Те продължили: „Освен това и, че си празнословец и клеветник“. Той отвърнал: „Такъв съм“. „Още се говори, че ти, Агатоне, си еретик”. Той казал: „Не, не съм еретик!“ След това го попитали: „Кажи ни защо първите обвинения приемаше, а последното не понесе?“ Той им отвърнал: „Първите пороци ги приписвам на себе си, защото това признание е полезно за душата ми; а да бъда еретик, означава да бъда отлъчен от Бога – това аз не желая!“ – така разсъждавал великият Божий угодник.

Който отлъчва себе си от Църквата, отлъчва се и от Бога, защото нашият Господ Иисус Христос е Глава на Своята Църква. Блажени Августин казва: „Спасява се само този, който има за глава Христос, а само този има за глава Христос, който се намира в Неговото тяло, което е Църквата“. Докато си в единство с Църквата, ти си жив член на Христовото тяло, макар поради своите грехове да не можеш да се наречеш здрав член; а ако си оставил Православната църква, то си престанал да бъдеш неин жив член, ти си отсечен от нея, а следователно, ти си мъртъв член; и колкото и големи да са добродетелите ти, няма да ти принесат никаква полза.

Послушай какво пише приятелят на патриарх Софроний, блаженият Йоан в „Духовни полета“: „Старец Кириак убеждавал и молил един брат-несторианин да остави своите заблуждения и да се обърне към светата съборна и апостолска Църква. Той му казал, че не можем да се спасим, ако не вярваме православно. Братът отговорил на стареца: „Свети авва! Всички ереси говорят същото, че ако не си в общение с тях, няма да се спасиш. Бедният аз! Не знам какво да правя. Помоли се на Господ, за да позная истинската вяра!“ Старецът с радост приел предложението на брата и му казал: „Остани в моята килия – аз се надявам на Бога, че Неговата благост ще ти открие истината“. След като оставил брата в своята пещера, той отишъл на Мъртво море и започнал да се моли за него. И точно около деветия час на следващия ден братът вижда, че някой, страшен на вид, стои пред него и му казва: „Ела и познай истината!“ Взимайки го, той го довел в тъмно и смрадно, непоносимо горещо място и му показал в огъня Несторий, Евтихий и Аполинарий, Евагрий и Давид, Диоскор и Север, Арий и Ориген, и други. Този, който показал на брата това място, му казал: „То е приготвено и за тези еретици, и за всички, които последват учението им. И така, ако ти харесва тук, остани си в своето учение. А ако не искаш да се подхвърлиш на подобно наказание, присъедини се към светата съборна и апостолска Църква, към която принадлежи наставляващият те старец. И повярвай ми: човек дори да извърши всички добродетели, ако не вярва православно, ще дойде на това място!“ След тези думи братът дошъл на себе си. И когато се върнал старецът, разказал му какво бил видял и скоро се приобщил към светата съборна и апостолска Църква. Той останал при стареца и след като поживял с него няколко години, починал в мир.“

 

II.

На тоя камък ще съградя Църквата Си, и портите адови няма да ѝ надделеят (Мат. 16:18).

 Небе и земя ще преминат, ала думите Ми няма да преминат (Мат. 24:35).

Вярно е словото Господне! Кой би посмял да се усъмни в него?  Той е казал: Ще съградя Църквата Си – и я създал. Той обещал, че портите адови няма да ѝ надделеят, и тя стои непоколебимо – винаги е стояла, стои и сега и ще стои според непреложното Му слово до края на света. Колко нападения е имало срещу Църквата! И всеки път налитащите върху нея врагове са погивали, а тя се въздигала и с всяка победа ставала все по-силна, все по-непреодолима. Та и как няма да стои твърдо Църквата Божия, когато Христос Господ толкова я е обикнал, че и Себе Си предал за нея, за да я освети и направи чиста и непорочна Своя невеста? Как няма да стои, когато Сам Той е неин Глава, неин Защитник и Покровител. Него ли ще победят вражеските сили? Не! По-скоро слънцето ще угасне, отколкото Църквата да се помрачи; по-скоро небето и земята ще преминат, но словото Господне няма да премине!

Тази истинска Църква е нашата майка – светата съборна и апостолска Православна църква. Тя и само тя е стълб и крепило на истината: в нея е богоустановеното свещеноначалие, в нея са всички от Бога установени тайнства и само в нея единствената е нашето спасение.

И така, който казва, че Църквата Божия, истинската Христова Църква, вече не съществува на земята, той не вярва на словото на Самия Господ, Който Сам е обещал невидимо да пребивава в Своята Църква през всички дни до края на света (Мат. 28:20). Който смята, че заблудата и лъжата са надвили на Църквата Божия, той – страшно е и да се изрече – Самия Господ изкарва лъжлив. А ако Църквата Христова и досега пребивава на земята, то какво още търсиш ти, възлюбени в Господа брате? Нужно ти е спасение? То е в Църквата. „Не бива при другите да търсиш истината – казва св. Ириней, – нея лесно може да вземеш от Църквата; защото в нея, като в богата съкровищница, апостолите са положили всичко, що принадлежи на истината. Където е Църквата, там е и Духът Божий и всяка благодат“. Но може би ти не разбираш някои нейни богослужебни чинове и устави и желаеш да узнаеш защо и за какво в Църквата са установени едни или други обреди? Попитай за това самата Църква, обърни се към нея като послушен син и тя с радост ще изпълни твоето желание – в нея няма нищо, установено без разум, без смисъл или значение. Защо бягаш извън нейната ограда? Или ти си по-разумен от всички Божии светии, които са намерили спасение в Църквата, които Сам Господ е прославил според Своето нелъжовно слово: ще прославя ония, които Мене прославят (1 Цар. 2:30)?

 Знай, възлюбени, че ако смяташ да устроиш своето спасение извън Едната свята съборна и апостолска Православна църква, ако се отделяш от общение с нея и замисляш да създадеш някаква своя църква, според своята приумица, то в гордостта си сам жестоко се заблуждаваш: който не иска да бъде покорен син на Православната църква, такъв нека изслуша устрашаващото слово на Самия Господ на Църквата: ако и Църквата не послуша твоят брат, нека ти бъде като езичник и митар! Господ е поверил на Църквата делото на нашето спасение и поради това всяко самочиние в това дело води право в погибел. „Който не слуша Църквата – казва един свети отец, – той не е син на Църквата; който не е син на Църквата, нему Христос не е пастир; комуто Христос не е пастир, той не е Христова овца; който не е Христова овца, той напразно очаква вечен живот“; „Искаш ли да се спасиш – поучава св. Йоан Златоуст, – пребивавай в Църквата и тя няма да те даде! Църквата е ограда: ако си вътре в тази ограда, до теб няма да се докосне вълкът; а ако излезеш вън, ще бъдеш похитен от зверовете. Не се отделяй от Църквата – в света няма нищо по-силно от нея. Тя е твоята надежда, в нея е твоето спасение“.

Както без кораб не можеш да преплуваш морето и да достигнеш до тихото пристанище, така не можеш без покорност на учението на Православната църква да достигнеш душевното спасение. Нея обикни като майка, на нея се покорявай и се бой да тълкуваш по своему самото слово Божие. На нея са връчени ключовете на разбирането и тя единствена е непогрешима тълкувателка на Божието слово. Помни: „Комуто Църквата не е майка, нему Бог не е баща“ (св. Киприан Картагенски).

Сион е Майка, ще рече човек, – жилището на всички веселящи се е в тебе! (по църковнославянския текст на Пс. 86:5-7). Така е пеел някога венценосният пророк, гледайки на своя възлюбен Сион. Майко наша, св. Църква православна! – зовем ние, новият Сион на нашия Господ Иисус Христос! Наистина в тебе е жилището на всички веселящи се! От твоите майчини недра сме се родили, на твоите майчини ръце се възпитаваме, под твоя майчин покров и защита живеем и действаме, и намираме покой. Ти си навсякъде с нас и за нас!