Старец Ефрем Аризонски: Няма човек, който да няма скърби

от Предание БГ

Човешкият живот е мъченичество. Откакто сме отпаднали от истинското щастие, ние носим последствията на непослушанието: тръне и бодили ще ти ражда тя (земята - срв. Битие 3:18) – земята на сърцето също така. И как ли бихме разбрали, че сме изгнаници, ако не чрез напастите и бедите?

Няма човек, който да няма скърби. Благочестивите християни имат проблеми също, но в дълбините на сърцето си те също така имат надеждата, че един ден многото скърби ще доведат до блажена кончина за тях. Без беди и страдания никой да не очаква покой в живота след гроба. Този живот е за ония, които са се постарали и са били отрудени от теготите на сегашния живот.

Разбира се, светиите са притежавали голяма благодат и духовна сила и се радвали дори в страданията. Но ние - и аз преди всичко, страдаме и понякога търпението ни се изчерпва. Ала слава Богу, Който ни просвещава и води към покаяние и изправление: духът е бодър, а плътта – немощна (Мат. 26:41).