Архимандрит Ефрем Филотейски (Мораитис): Светът ни мами!

от Предание БГ

Смъртта се наследява от всеки човек, който живее на тази планета. Светът ни мами! Той играе с нас като котка с мишка, съблазнява с празни неща, обърква ни, а в часа на смъртта се разкрива истината. Тогава всяка душа осъзнава, че тя е била измамена от дявола, от света и от плътта. Колко капани поставя света, с колко разнообразна стръв ни примамва да грешим!

Ние вярваме във вечността, вярваме в съществуването на ада, вярваме във всичко, което Православната Църква учи, но не вървим по указания ни път, не правим нищо, за да се променим и да станем достойни за Божието Царство. Но ще дойде време, когато ще бъдем ужасени. Тогава ще помислим за това и аз на първо място, но какъв ще бъде смисълът, защото тогава нищо няма да  може да бъде поправено!