Доставчици на мъртви души?

от Предание БГ

Помните ли как в „Мъртви души“, безсмъртната история на Николай Гогол, човек на име Павел Чичиков купува Мъртви души? Гогол е велик тайноведец и в тази покупко-продажба на души е посято дълбоко религиозно значение. Много литературни критици виждат в образа на Павел Иванович Чичиков персонификация на дяволски агент, събиращ печалбата на своя господар.

Пътуващите агенти на лукавия, купуващ изгубените души, е всъщност библейска идея. В гл. 18 на Книга Откровение, се споменава за някои земни търговци (Откр. 18:3), като има списък на нещата, с които търгуват, включващ тела и души човешки (Откр. 18:13).

Тези търговци осъществяват своята дейност във Вавилон. Апокалиптичният Вавилон е град на блудници, библейски символ на анти-християнската цивилизация. Бог разрушава Вавилон, а търговците скърбят за загубата на своята дейност, включваща търговия с тела и души човешки.

Към кого бихме отнесли този текст от Откровението днес? Кой е подходящ за ролята на „търговците земни“? Например експертите по Връзки с обществеността(PR)? Особено онези, които в своята работа не съблюдават морални и религиозни принципи? Изглежда, че огромната манипулация на съзнанието е покупко-продажбата на човешки души в наше време.

Предлагам да подложим на проверка тази идея, като разгледаме облика на някои от тези модерни търговци. Този човек може да бъде наречен велик купувач на души, не по-малко лош от Чичиков.

Днес той се нарича „бащата на Връзки с обществеността“. Произходът му е еврейски, роден е в САЩ, племенник е на Зигмунд Фройд и е пра-пра внук на главния равин на Хамбург, Исаак Бернайс (1891 – 1995). Той е пионер в употребата на психологията и другите социални науки в PR сферата. Неговото име е Едуард Бернайс.

Можем надълго и нашироко да говорим за проектите на Бернайс, които показват в използваните от него похвати дяволска находчивост и остроумие. Например, с помощта на Бернайс, пушенето станало съвсем обикновено явление при жените. Племенникът на Фройд убедил света, че жената с цигара в уста е нещо хубаво, стилно и прекрасно. За пръв път в историята на рекламата бил използван ефектът на авторитета на известната личност „звезда“.

PR специалистът по брилянтен начин представил образа на пушещата жена чрез известни хора от ранга на Марлене Дитрих. По молба на Бернайс множество доктори се кълнели в ползата от никотина, а известни оперни певци изтъквали добрия ефект, който оказвал никотина върху гласа им. С помощта на платени лица, Бернайс преодолява едно от най-големите социални табута: жената да пуши на обществено място.

Преди Бернайс на жените било позволено да пушат само на определени места или въобще не им се разрешавало с възможността да бъдат арестувани. PR геният успява да пречупи тази психологическа бариера, като използва само два инструмента: авторитета на звездата и добилото голяма популярност по онова време движение за еманципация на жените. Модели с цигари били наричани „Фенери на Свободата“, и пушенето от страна на жените станало обществено приемливо. Компанията Лъки Страйк превела на Бернайс огромна парична сума.

Интересното е, че Бернайс обработвал масите чрез новините, а не толкова чрез реклама. Той бил напълно сигурен, че новините са най-добрият способ за реклама. Човек, четящ или гледащ новините не подозира, че същевременно е подложен на психологическа атака, поради което в дадения момент е особено уязвим.

Не ще и дума, че и днес малцина си дават сметка за това, когато гледат или четат новини. Има хиляди новинарски агенции по света и при все това познаваме едва няколко и те са тези, които привличат и задържат нашето внимание. Ясно е обаче, че новините им биват сервирани с подбран сос. Подредбата на думите и заглавията са определящи при възприемането. Честотата на поява на новини днес наподобява мощен артилерийски залп.

Също така, например, Бернайс допринася за това, че американците започват да ядат все повече и затлъстяват. След като бил нает да повиши продажбата на месо от производители на бекон, Едуард провел малко социално проучване, за да разбере какво ядат американците на закуска. Оказало се, че това е кафе, кифлички и портокалов сок. PR специалистът чул от своя доктор, че нощем тялото изразходва много енергия, така че обилната закуска е за предпочитане. Бернайс помолил доктора да изпрати от негово име писмо до пет хиляди лекари, питайки ги дали са съгласни с това заключение.

Приблизително 4 500 доктори отговорили утвърдително и така ловкият PR специалист публикува множество статии във всички американски вестници със заглавия, в които пишело : „4 500 лекари препоръчват яденето на месо за закуска“. Бил предложен също избор на ястия: пържени яйца и бекон. След публикацията, продажбите на бекон излетели нагоре.

Най-общо, употребата на нечий авторитет е любимият метод да се повлияе на общественото съзнание: „Ако можеш да убедиш водачите, с или без тяхното съзнателно сътрудничество, автоматично повлияваш и на следовниците им“, казва той.

Още в младежките си години PR специалистът бил помолен да промотира нова пиеса, касаеща проституцията. Нека ви припомня, че това не е днешна Америка, а пуританска Америка от ранните години на двадесетото столетие. Бернайс приел работата и създал фонд за борба с болестите, предавани по полов път, а след като благотворителният фонд обявил пиесата за поучителна и високоморална, а хората се тълпели да я гледат.

Има и заслужаващи да се споменат приноси на Бернайс в развитието на политическия PR, както и на откритата пропаганда. Работейки по време на Първата световна война в администрацията на Удроу Уилсън, той успял да убеди милиони хора, че армията на САЩ основава „демокрация в цяла Европа“.

Що за търговец е това? Нима не е истински Чичиков?

Бернайс е бил гений и уникална личност, ала съвсем не е единственият от този род. Огромна армия от PR специалисти обработват общественото мнение и днес. Рекламите и новинарските емисии отдавна са престанали да бъдат просто реклами и новини, а са се превърнали в социален канал. Всъщност, те изкусно оформят кръга на интереси и начина на мислене на човека, както и какви дрехи да се носят, начина на хранене, на общуване и държане.

„Нима не искате да изпиете нещо, което наистина да утоли жаждата ви, като ви предлагаме всякакви видове безалкохолни напитки? Ще ви ги направим! И дори ще ни благодарите! Искате ли да носите всякакви странни парцали, които някои хора наричат дрехи? Ще ги носите, милички, и дори ще се редите на опашка да ги купувате за луди пари. Не желаете ли да смените стария си смартфон с нов? Хайде стига, ще го смените и ще сте доволни от новата джаджа. Ще ви накараме да правите всичко, което пожелаем!“

PR специалистите проникват в самата душа на човека днес и я променят отвътре. Малко са общественно значимите въпроси, по които рекламата и новините да работят, като се имат предвид проблеми с по-голяма значимост от пушенето при жените например. На дневен ред са т.нар. „джендър“ идеология, правата на сексуалните малцинства, разпада на традиционното общество и т.н., а политическите технологии са предмет на отделна дискусия.

Никой не може да избегне атаките от страна на PR специалистите. Преобладаващото мнозинство на населението в Европа води съзнателен живот в интернет. Знае се всичко за нашите профили: историята на нашите движения, списъка с търсения, честотата на посещаване на определени сайтове. Google Ads предлага всичко, за което дори случайно сте проявили интерес напоследък във която и да е от социалните мрежи. Специалистите имат все по-голяма възможност и ресурси да представят идеи.

Социалните мрежи и интернет въобще могат да бъдат разгледани като формализирана алтернативна реалност. Удивително е как индивидуалните идеи на Бернайс вече са автоматизирани. Този начин на действие работи принципа „как да продадем нещо“.

Съществува директна препродажба на душите чрез измама. Има цяла търговска система, разработена чрез помощта на PR, чиято дейност е насочена към формиране на общественото мнение относно даден проблем. Това е истинска, класическа търговия с души. Не става въпрос само за реклама, а за рекламна идеология, която изгражда ценностна система. Рекламата днес не е толкова да се рекламира даден продукт, но да се рекламира греха, самата идеология на греха. Това е съзнателна, класическа продажба на даден начин на мислене. Без никакво изключение, смъртоносни грехове днес се рекламират по телевизията, пропагандират се от билбордовете край пътя, отбелязва отец Даниил Сисоев.

И да – не бива да пропуснем да споменем, че е възможно и необходимо да проповядваме Евангелието в интернет. Но от друга страна, виждате всичко това и осъзнавате, че капаните са заложени.

Защо говорим за подобни неща? Защото днешната Война за Душите се провежда в информационното поле. Ловците на души разчитат на човешките страсти и още от създаването на този свят, човек копнее за онова, което е забранено(забранения плод). Как живее човек, кому се доверява, какво обича и за какво копнее? Отговорите на тези въпроси определят кой притежава душата му, кой е той самия.

Посоченият пасаж от Откровението показва, че преди края на света нивото на духовен плен на хората ще достигне такава точка, така че вече няма да има смисъл да се продължава историята на света. Човечеството ще бъде разделено на две: земните търговци и консуматорите на техните стоки. А всичко останало ще бъде предмет на търговия, извършвана от земните търговци.

Днес изследвахме как действат тези търговци. И трябва да внимаваме да не попаднем в списъка на мъртвите души…

Автор: Сергей Комаров

Източник: оrthochristian.com