Архим. Йоан (Крестянкин): Човекът е съ-творец на Господа в своя живот

от Предание БГ

Бог е дарил всекиму лична свобода – сам не се стреми да бъдеш в робство и ще се научиш да цениш свободата на другите.

Господ е дарувал на човека духовна свобода – и Той, Смият Той, в никакъв случай и никога не лишава човека от нея – от тази свобода. Никой вместо нас не може да реши жизненоважните въпроси и даже в миналото старците не са заповядвали по пътя към Божието наследяване. За какво да получи благословeние е длъжен да помисли самият човек.
… да избере своя жизнен път непременно трябва да направи всеки човек сам. Това е така, тъй като никой не може да се скрие зад чужд гръб.

У Бога няма за човека предопределение – но човек при всички случаи се явява съ-творец на Господа в своя живот. И Господ, наблюдаващ нашия живот, вижда дали е полезно за нас продължението на живота, за благо ли изживяваме своите дни, има ли още надежда за покаяние? В живота няма произвол. И състоянието на нашата душа влияе на продължителността на нашия земен живот.

Преди всичко поискай сам да се определиш. Без твоето участие Господ не може да те спаси.

Три воли ръководят живота: Божията, вражеската и нашата човешка и никой не освобождава човека от борбата при избора коя от тях да последва.

Господ твори единствено благо, единствено добро, но волята на тъмните сили и нашата човешка воля прави избора между доброто и злото.

Искаш да имаш свободата да правиш каквото поискаш, както всички останали. Но „като всички“ – това е по стихиите на този свят, а не по Бога. Като всички – това е страшна болест в бъдещето и скръб, която никой няма да избегне.

Никой не е постигнал нещо добро с насилие. И ако християнството би било налагано със силата на юмрука, отдавна нямаше да го има на земята. А Господ - това е любовта. А любовта разбира и чувства всичко живо.