Св. Йоан Касиан Римлянин: Само телесният пост не е достатъчен

от Предание БГ

Телесният пост сам по себе си не може да доведе до пълно себевъздържане и истинска чистота; той следва да бъде съчетан със сърдечно разкаяние, усърдна молитва към Господа и често четене и размисъл над Писанието, да се извършва труд и физическа работа.

Това помага да се открият източниците на неспокойните душевни помисли, както и да се постигне въздържание от срамни фантазии.

Смирението на душата помага повече от всичко друго и без него никой не може да преодолее нецеломъдрието или пък който и да е друг грях.

Преди всичко, трябва изключително да внимаваме да предпазим сърцето от низки помисли, защото, както е рекъл Господ: от сърцето излизат зли помисли, убийства, прелюбодеяния, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули (Мат. 15:19).