Модерният човек не може да чуе тишината

от Предание БГ

Езинственото място, което модерният човек не желае да посети - е самият себе си.

Той не може да чуе тишината, не желае да чуе гласа на съвестта си. Но без да познаеш себе си, не можеш да познаеш Бога.

Модерният човек живее в сенчестия свят на телевизията, медиите, интернет, но най-великата реалност на света е човешката душа.  Царството небесно вътре в нас е, в нашето сърце желае Бог да се роди.

Епископ Пантелеймон (Шатов)