Св. Николай Велимирович: За необходимостта да се работи

от Предание БГ

Дяволът незабавно намира работа за незаетите ръце, а ангел бързо насочва към труд прилежните.

В този свят на постоянни промени и постоянно движение… човекът, независимо дали желае или не, трябва винаги да е зает, вършейки добри или зли дела.

Мързеливият човек не е бездеен. Той е прилежен работник на дявола. Мързеливото тяло и ленивата душа са най-подходящата почва за засяване и обработване от дявола.

Св. Антоний Велики казва: „Необходимо е тялото да се покорява и уморява с продължителен труд.“

А св. Ефрем Сирин наставлява: „Научи се да се трудиш, така че да не трябва да се учиш как да просиш.“

Всички свети Отци, без изключение, говорят относно необходимостта да се работи, за да се спаси човешката душа.

Апостолите и всички светци ни дават пример на продължителен и съсредоточен духовен и физически труд.

Това, че бездейният човек, със своята леност не само не удължава живота си на земята, но го съкращава, е ясно показано в продължителността на живота на мнозина от светците, най-великите работници сред работниците в света.

Из „Орхидски пролог“