Св. Йоан (Максимович): Краят на света означава не неговото унищожение, а преображение

от Предание БГ

Краят на света означава не неговото унищожение, а преображение. В един миг всичко ще се измени: и Господ ще се яви в слава на облаците. Гръмогласно ще затръбят тръби. Ще затръбят в душата и съвестта. За човешката съвест изведнъж всичко ще стане ясно. Пророк Давид говори за Последния Съд, като свидетелства, че тогава Сам вечния Съдия ще седне на своя Престол, а пред Него ще преминава огнена река (Дан. 7, 9-10).

Огънят – това е очистителна стихия, той изгаря греховете. Горко на човека, ако грехът е станал част от неговата природа: тогава огънят ще изгори самият човек. Този огън ще се разгори вътре във всеки човек: при вида на Кръста едни ще се радват, а други ще изпадат в объркване, ужас и отчаяние. По такъв начин хората ще бъдат мигновено разделени. Самото състояние на душата на човека ще го отведе или при праведниците, или при грешниците, отдясно или отляво.

Колкото по-съзнателно и настойчиво човек се стреми към Бога в своя живот, толкова по-силна ще бъде неговата радост, когато чуе: Ела при Мен, ти си благословен. И напротив, същите слова ще предизвикат ужас и мъка при този, който по време на своя живот не е търсел Бога, избягвал Го е, борил се е с Него, роптаел е. На Последния Съд няма да има свидетели или писмени протоколи!

Всичко ще е отпечатано в душите на хората и ще е написано там, тези книги ще се отворят на Съда. Всичко ще се изясни на всекиго: и едни ще си тръгнат с радост, а същевременно други – в мъка. Когато книгите се отворят, ще стане очевидно, че коренът на всеки порок лежи в душата на човека. Бил той пияница или развратник.

Някои може да си помислят, че когато умре тялото, умира и греха. Не! Склонността към греха се корени в душата, именно този грях ѝ се е усладил. И ако душата не се е разкаяла за греха и не се е освободила от него, на Съда тя ще дойде със своето стремление към него. Тя никога няма да може да удовлетвори това стремление, поради което се изпълва със страдания. Тя ще обвинява всичко и всекиго в своето мъчително състояние, всичко и всекиго ще ненавижда.

Там ще бъде скърцане със зъби и безсилна злоба и неугасимия огън на ненавистта: огнената геена – това е вътрешен огън. Там ще бъде вопъл и скърцане със зъби. Такова е състоянието в ада.