Осем точки за духовен растеж от св. Паисий Светогорец

от Предание БГ

Ето съветите, които старецът Паисий дал за духовния растеж, след като бил помолен за благословение от един посетител:

1. Всекидневно трябва да се грижиш за очистването на душата си.

2. Трябва да търсиш божествената справедливост, а не логиката и тогава ще получиш Христовата благодат.

3. Преди да сториш нещо, помисли дали Христос иска да го направиш; сетне постъпи в съответствие с това.

4. Трябва да проявиш пълна послушание, така че да можеш по-нататък да поговориш и с други хора за тази добродетел.

5. Когато казваш „не”, трябва да е „не”, а „да“-то да е „да“. Не се преструвай, но казвай каквото мислиш, дори то да наранява другия; кажи го обаче по добър начин и дай обяснения.

6. Трябва да имаш следната духовна прилежност: винаги обръщай внимание какво радва твоите събратя, а не теб самия.

7. Всекидневно трябва да прочиташ по една глава от Новия Завет, за да очистваш душата си.

8. Не гледай какво правят другите, нито изследвай как и защо го вършат.

Твоята цел е очистването на душата и пълното подчинение на ума на божествената благодат. Така че прави всичко заради душата си: молитва, учение, казвай смирено Иисусовата молитва, като осъзнаваш, че напълно се нуждаеш от Божията милост. С други думи, обръщай внимание на духовната си работа.