Свещ. Даниил Сисоев: Молитва за умрелите, опело, четиредесятници

от Предание БГ

 Кога обикновено човек идва за последен път на земята? Когато го погребват. Затова всички задочни опела са нещо крайно ненормално. Разбирате ли? На човека, чието тяло е осветено със Светите Тайни му е нужно да бъде в храма на Бога, за да се помоли за последен път.

При това е най-добре тялото да се занесе на Света Литургия, за да може душата на умрелия да поседи за последен път на Литургия и да изслуша как се прощават с нея, защото тя чува всичко. Прощаването е необходимо затова, защото душата реално чува. Разбирате ли? Ние целуваме тялото, а редом стои душата, чува и е длъжна да прости. Помнете, че ако умрете без да простите, пътят ви е направо в ада, без уговорки. Затова се приучете да прощавате през живота си. Този, който не прощава, и след смъртта си няма да прости и къде ще отиде, е ясно.

-Ние също ли сме длъжни да поискаме прошка от покойника?

-Длъжни сме, при това искрено. Това е последния момент, когато можем да се помирим с него. Затова безобразно постъпват тези, които се мъчат по-бързо да се освободят от грижата за тялото, за да не го опяват и т.н. Обязателно искайте да има истинско, а не задочно опело. Задочното опело е приемливо за тези, чийто гроб е неизвестен: за удавен в морето, загинал по време на война, неизвестно къде. За останалите това не е нормално. Това е много важно. Погрижете се през живота си там, където ще ви опяват, да няма съкращение на службата. Не се стеснявайте да говорите за това със свещеника и аз смело мога да ви кажа, че никой свещеник няма да съкрати службата, освен в екстремална ситуация-например, ако опелото е на Велики Петък.

-Опелото на кой ден е?

-На третия. Както знаете, чиновете на опелото са различни: на младенци, монаси, миряни, свещеници епископи, дякони. А има специален чин за опело на Пасха, когато за упокой няма почти нищо, само ектения. Само Пасхална служба.

-Къде се намира починалия през първите три дни?

-Различно е при всеки, както вече казах.

-Къде да се остави тялото?

-Където е възможно.

-Може ли в къщи?

-Разбира се. Близките християни, разбира се, са длъжни най-добре да помогнат за умиването.Все пак по-добре е за ближния да окаже почитта си към покойния. Помните ли, че мирянина го умиват, свещениците ги обтриват със осветен елей, а на монасите обтриват устните, ръцете и краката. Монасите не ги умиват. Помнете, че почестите, оказани на покойния, са добродетели за християнина, за които получават награда на небесата. А за великата награда, която се дава за погребение на хора, особено за някой, когото няма кой да погребе, се говори в книгата на Давид. Действително ще бъде велика наградата, която Господ ще даде, когато тялото бъде възкресено в последния ден. Какво да правят ближните след смъртта? Веднага да започнат да записват колкото може повече четиридесятници, за да се молят колкото може повече хора на различни места. Много добре е да се подаде четиридесятница за упокой до Света Гора Атон чрез Атонското подворие. Още от първия ден трябва да се подаде. Може и в светия град Иерусалим чрез Иерусалимското подворие. Много е просто: Отидете до Иерусалимското подворие и поръчайте да упоменават покойния на Гроба Господен. За московчани това е много удобно. Има Иерусалимско подворие, храм Воскресения Словущего /апостол Филип/, на Арбат. Роднините трябва да помолят там в продължения на четиридесет дни да четат обязателно Псалтир поред, поне по катизма. Ако имате близки приятели, помолете те да се молят за вас, да установят денонощни молитви. От това също има велика полза, защото Псалтира защитава от нападенията на демоните. Тази молитва все едно обкръжава човека. Защо е нужно опелото? За да може на третия ден когато човек се издигне на небесата, да бъде защитен, обвит с молитвите на Църквата, за да се отслужи Св. Литургия на този ден, ако разрешава уставът/например, преди поста не се разрешава/.

Из "Инструкции за безсмъртие"